BETON YAPILARDA İNHİBİTÖR KULLANIMININ KOROZYON ÖNLEMEDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Makale Adı BETON YAPILARDA İNHİBİTÖR KULLANIMININ KOROZYON ÖNLEMEDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar Özlem AYDIN, Zeki ÇİZMECİOĞLU
Anahtar kelimeler Betonarme , inhibitör , korozyon , beton , klorür.
Makale Özeti Bu çalışmada, beton yapılarda korozyon oluşumunda klorun rolü ve inhibitörlerin korozyonu önlemedeki etkinlikleri incelenmiştir. Korozyon, çeliğin en kesit kaybına ve beton-çelik aderansının azalmasına, böylece betonarme elemanın taşıma gücünün azalmasına yol açar. Korozyon nedeniyle yapının deprem güvenliğinin kaybolması, zamanla yapının kullanılamaz hale gelerek servis ömrünü tamamlaması olasıdır. Bu olumsuzlukları en aza indirmek için korozyona karşı çeşitli önlemler almak gerekir [1]. Mevcut metodların arasında korozyon inhibitörleri, öncelikli olarak klor nedenli korozyonu önlemek ve durdurmakta basit ve maliyet etkin önleme tekniği olarak sunulabilmektedir [2].
English Keywords Reinforcement , inhibitor , corrosion , concrete , chloride.
Article Summary in English In this study, the effects of chloride in the formation of corrosion in concrete structures and efficiencies of inhibitors in the inhibition of reinforcement corrosion were evaluated. Corrosion of the steel causes the loss of the cross-section and can lead to reduced adherence between concrete and steel so corrosion can lead to reduced strength of reinforced concrete. Earthquake safety of structure is likely to deteriorate and completion of the service life of the structure is likely to come unusable due to corrosion. To minimize these problems need to take various measures against corrosion. Between existing methods, corrosion inhibitors can be presented primarily in order to prevent and stop the chloride induced corrosion as a simple and cost effective prevention technique.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi