CAM DOKUMA KUMAŞLA ÜRETİLMİŞ KOMPOZİTLERİN DARBE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Makale AdıCAM DOKUMA KUMAŞLA ÜRETİLMİŞ KOMPOZİTLERİN DARBE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
YazarlarEnver B. YALÇIN, Müzeyyen MARŞOĞLU, Volkan GÜNAY
Anahtar kelimelerDarbe testi , dokuma , polyester.
Makale ÖzetiBu çalışmada, takviye malzemesi olarak, 0/90 yönlü cam dokuma kumaş ve matriks malzemesi olarak polyester kullanılarak, kapalı kalıpta soğuk pres yöntemiyle kompozit malzeme üretilmiştir. Üretilen kompozitlere, Instron Dynatup 9250HV yüksek hızlı darbe test cihazı kullanılarak, farklı enerji seviyelerinde (100J, 250J, 350J, 500J, 750J) darbe yüklemeleri yapılmıştır. Darbe testlerinden sonra, kompozitlerdeki hasarlar, darbe test cihazının yazılımdan elde edilen grafiklerle incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, kompozit malzemenin darbe yüklemesi sırasında, enerji soğurma kabiliyetinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçlar kullanılarak kompozit üretim prosesinin ve buna bağlı olarak malzemenin darbe dayanımının iyileştirilmesini sağlamaktır.
English Keywords Impact test , woven , polyester.
Article Summary in English In this study, composites were produced by “cold press moulding”method, using 0/90 oriented woven glass and polyester matrix material. Impact tests were applied to composites in several impact energy levels (100J, 250J, 350J, 500J, 750J) by using Instron Dynatup 9250HV high velocity impact test machine. After impact tests, damages on the composites were examined by graphs which were achieved from the software of the impact test machine. Main objective of this work was to determine the energy absorbtion of the composite materials during impact tests. Results shall be used to enhance the composite production process and correspondingly achieve to enhance the impact resistance of the material.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.