YÜKSEK GERİLİM İLETİM SİSTEMLERİNDE KORUMA SİSTEMLERİ İÇİN GÜVENİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE BİR DERLEME


Makale Adı YÜKSEK GERİLİM İLETİM SİSTEMLERİNDE KORUMA SİSTEMLERİ İÇİN GÜVENİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE BİR DERLEME
Yazarlar Ender GENÇAYDIN, Muğdeşem TANRIÖVEN
Anahtar kelimeler Güvenilirlik , koruma sistemleri , koruma rölesi , akım trafosu , harmonikler.
Makale Özeti Koruma mühendisliği elektrik güç sistemlerinde koruma sistemlerinin dizaynı ve işletmesiyle ilgilenen bir branştır. Amacı ise elektrik güç sistemleri üzerinde oluşabilecek arızaların etkisini minimuma indirmektir. Bu çalışmada güç sistemleri işletmesinde hayati önemi olan koruma sistemlerinde güvenilirlik değerlendirilmesi yapılmıştır. Koruma sistemleri, koruma sistemini oluşturan elemanlar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Güvenilirliğin genel bir tanımı yapılmıştır. Koruma rölelerinin genel güvenilirlik modeli, durum uzayı modeli ve güvenilirlik indisleri verilmiştir. Son yıllarda koruma sistemleri güvenilirliği üzerine yapılan güncel çalışmalar sunulmuştur. Akım trafolarının koruma rölesi güvenilirliği üzerine etkisi ve seçim analizine dair sayısal bir uygulama incelenmiştir. Harmoniklerin koruma rölesi güvenilirliği üzerine etkisi elektromekanik, statik ve nümerik koruma röleleri için ayrı ayrı araştırılmıştır.
English Keywords Reliability , protection systems , protection relay , current transformer , harmonics.
Article Summary in English Protection engineering is the branch of electrical power engineering concerned with the design and operation of protection systems. The purpose of protection system is to minimize the effects of faults on electrical power systems. In this study, reliability evaluation of protection systems which play vital role in maintaining power systems is done. General information about protection systems and the equipment that been consisted of protection systems are given; general definition of reliability is done; general reliability model of a protection relay, space state model of a protection relay and reliability indices of a protection relay is given; the studies which are related to reliability of protection systems that has been done in literature lately are presented; influence of current transformers on protection relay reliability and a numerical application which explains selection criteria of current transformers is investigated, influence of non-sinusoidal condition on protection relay reliability for electromechanical, static and numeric protection relays are looked into.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi