HİYERARŞİK EŞ ZAMANLI DURUM MAKİNELERİ MİMARİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN ZEKİ TAŞIT ETMENLERİ İLE GERÇEKÇİ TRAFİK ORTAMI BENZETİMİ


Makale AdıHİYERARŞİK EŞ ZAMANLI DURUM MAKİNELERİ MİMARİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN ZEKİ TAŞIT ETMENLERİ İLE GERÇEKÇİ TRAFİK ORTAMI BENZETİMİ
YazarlarMurat DEMİR, Önder Haluk TEKBAŞ
Anahtar kelimelerHiyerarşik eş zamanlı durum makineleri , zeki etmenler , sürücü davranış modeli , etmen tabanlı benzetim.
Makale ÖzetiTrafik ortamı gibi birçok dinamik unsurun (taşıtlar, yayalar, trafik ışıkları vb.) rol aldığı büyük çaplı benzetimlerde, gerçeklik seviyesinin artırılabilmesi için, söz konusu unsurların bir dereceye kadar otonomiye sahip olmaları ve bu sayede önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde özgün ve gerçekçi davranış biçimleri sergilemeleri gerekmektedir. Bu bildiride, yeni geliştirilen iki seviyeli Hiyerarşik Eş Zamanlı Durum Makineleri (HEZDM) mimarisi kullanılarak, otonom davranışlar sergileyen zeki taşıt etmenlerinin etkin ve verimli olarak modellenmesi ve söz konusu zeki etmenler ile bir sürücü eğitim simülatöründe gerçekçi şehir içi trafik ortamının canlandırılması anlatılmaktadır. Yapılan deneysel çalışma ve analizler neticesinde modelimizin geçerliliği hakkında başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
English Keywords Hierarchical concurrent state machines , intelligent agents , driver behavior model , agent based simulation.
Article Summary in English In the big scale simulation applications like traffic environment (in which there are a lot of dynamic objects like vehicles, pedestrians and taffic lights), the dynamic objects should have autonomy to some extent in order to present unique and realistic behaviour patterns complying with predetermined set of rules. In this paper, we present the procedure of modelling the behaviour of intelligent vehicle agents efficiently, based on a unique two layer Hierarchical Concurrent State Machines (HCSM) framework. A realistic urban traffic environment typical of real life was created in a driving simulator. Experiments and evaluations demonstrated satisfactory results in terms of validity of our model.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.