YAPAY SİNİR AĞLI KAYAN KİPLİ KONTROLÜN DÖNEL TERS SARKAÇ SİSTEMİNE UYGULANMASI


Makale AdıYAPAY SİNİR AĞLI KAYAN KİPLİ KONTROLÜN DÖNEL TERS SARKAÇ SİSTEMİNE UYGULANMASI
YazarlarMuhammet AYDIN, Oğuz YAKUT, Hasan ALLİ
Anahtar kelimelerKayma kipli kontrol , yapay sinir ağı , dönel ters sarkaç , lagrange yöntemi.
Makale ÖzetiBu çalışmada, lagrange yöntemi kullanılarak elde edilmiş olan tek çubuklu dönel tek ters sarkaç (tts) sistemine ait hareket denklemleri simulink ortamında modellenmiştir. Kayan kipli kontrol ve yapay sinir ağlı kayan kipli kontrol yöntemleri kullanılarak dönel tts sistemi istenilen konumda kontrol edilmiştir. Bu çalışma ile kayan kipli kontrolün en büyük dezavantajı olan çatırdama probleminin, yapay sinir ağı tekniği ile iyileştirilebileceği ortaya konmuştur.
English Keywords Sliding mode control , artificial neural network , rotary inverted pendulum , lagrange method.
Article Summary in English In this study, the equations of motion relating to single-rod rotary inverted pendulum system are obtained using Lagrange method are modeled in Simulink. Easy game of gold miner mania games article. The single-rod rotary inverted pendulum system has been controlled in the desired position using sliding mode control and sliding mode control with artificial neuralnetwork methods. Chattering problem, which is the main disadvantage of sliding mode control with this work, is possible to be healed via the artificial neural network technique has revealed.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.