GAZ TÜRBİNLİ BİR TESİSTE TERSİNMEZLİKLERİN EKSERJOEKONOMİK MALİYETE ETKİLERİNİN ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU


Makale AdıGAZ TÜRBİNLİ BİR TESİSTE TERSİNMEZLİKLERİN EKSERJOEKONOMİK MALİYETE ETKİLERİNİN ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU
YazarlarYalçın DURMUŞOĞLU, Yasin ÜST
Anahtar kelimelerBrayton çevrimi , çevresel ekserji maliyeti , ekserjiekonomik analiz , ekserji bozunumu , verimlilik. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu makalede kapalı çevrime göre çalışan, rejeneratörlü, basınç kayıplı tersinmez bir gaz türbini tesisinin, ekserjoekonomik performans analizi ve optimizasyonu yapılmıştır. Optimizasyon için ekserjoekonomik amaç fonksiyonu, birim toplam ekserji maliyeti başına tesisin net gücünün ekserjisi olarak tanımlanmıştır. Birim toplam ekserji maliyeti, ilk yatırım maliyetleri, yakıt ekserji maliyetleri, çevresel ekserji maliyetleri, ekserji bozunum maliyetleri ve akım hatlarının ekserji maliyetlerinden oluşturulmuştur. Elde edilen maliyet denklemleri düzenlenerek, literatrürde ekserjoekonomik analiz yöntemleri arasında yaygın kullanıma sahip olan SPECO/ AVCO (Specific Exergy Costing/ Average Costing) metoduna göre analitik olarak çözümlenmiş ve bulgular sonuçlar kısmında yorumlanmıştır.
English Keywords Brayton cycle , environmental exergetic cost , exergoeconomic analysis , exergy destruction , efficiency.
Article Summary in English In this paper a regenerative and irreversible closed cycle gas turbine power plant with pressure loss has been analyzed and optimized according to exergoeconomic performance criterion. The exergoeconomic aim function for optimization is determined as exergy of net power output of the facility per unit total exergy costs. The unit total exergy costs have been combined with investment cost of components, fuel exergetic cost, environmental exergetic cost, exergy destruction cost and stream line exergetic costs. The cost equations have been performed according to a SPECO/ AVCO (Specific Exergy Costing/ Average Costing) method which is mostly used in literature and the results are discussed.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.