BOĞAZİÇİ KÖPRÜLERİNİN KENTSEL BÜYÜMEYE ETKİLERİNİN SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ


Makale AdıBOĞAZİÇİ KÖPRÜLERİNİN KENTSEL BÜYÜMEYE ETKİLERİNİN SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ
Yazarlarİsmail Ercüment AYAZLI, Fatmagül KILIÇ, Hülya DEMİR
Anahtar kelimelerCoğrafi bilgi sistemleri , uzaktan algılama , simülasyon , kentsel büyüme. , gold miner game online free.
Makale Özetiİstanbul, tarihi, iki kıtayı birleştirmesi, kültürel ve doğal özellikleri ile her zaman çekim merkezi olmuştur. 1950’lerden itibaren yaşanan hızlı nüfus artışı ve kentin yayılarak büyümesi ulaşım sorununu da beraberinde getirmiştir. Sorunu çözmek için 1973 yılında Boğaziçi Köprüsü ve 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) inşa edilmiştir. Ancak, her iki köprü de yapımından kısa bir süre sonra kendi trafiğini oluşturmuş ve kentleşmeyi kuzeye yönlendirmiştir. Bu çalışmanın amacı, boğaz köprülerinin ve bağlantı yollarının İstanbul’un arazi kullanımında meydana getirdiği değişimlerin uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), simülasyon ve istatistiksel teknikler ile belirlenmesidir. Boğaziçi köprüleri ve ulaşım ağlarını içeren bölgede 1972, 1987, 2002 ve 2009 yılları arazi kullanım verileri Landsat uydu görüntülerinden sınıflandırılarak elde edilmiştir. 1972 ve 1987 yıllarına ait ulaşım verileri Landsat uydu görüntülerinden, 1997 yılana ait veri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilmiştir. Yerleşme olmayacak alan sınırlama verileri; uydu görüntüleri, haritalar ve planlardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Hücresel otomat (HO) yöntemine göre kentsel büyüme simülasyon modeli oluşturulmuş ve 1972-2009 yılları arasında, arazi kullanımında meydana gelen zamansal değişimler SLEUTH kentsel büyüme yazılımı kullanılarak belirlenmiştir. 1972 ile 2009 yılları arasında orman alanlarında %28 civarında bir azalma meydan geldiği, yerleşim alanlarında ise % 30 civarında artış olduğu belirlenmiştir.
English Keywords Geographic information systems , remote sensing , simulation , urban growth.
Article Summary in English Istanbul, which joins two continents-Asia and Europe, is an important city with its cultural, natural and environmental heritages. After the 1950’s, increasing population and rapid urban growth have caused an enormous transportation problem. To overcome this problem, Bosphorus Bridge was built in 1973 and Fatih Sultan Mehmet Bridge in 1988. In a short time after the building of two bridges, each bridge created its own traffic and triggered urbanization to northward in Istanbul. The main purpose of this paper is to determine land use changes driven by Bosphorus bridges. In this study, remote sensing, geographic information systems (GIS), simulation and other statistical methods were used together. In the region that covered Bosphorus Bridges routes and their accessed roads, land use classes were classified from Landsat imagery for the years 1972, 1987, 2002 and 2009. The transportation data for the years 1972 and 1987were digitized from Landsat imagery and the third one for the year 1997 was obtained from Istanbul Metropolitan Municipality. Excluded areas were produced using satellite imagery, maps and plans and urban growth simulation model was created using cellular automata (CA) algorithm. Land use changes between 1972 and 2009 were determined through change detection analysis using with SLEUTH urban growth simulation software. According to the results, a 28% decline was determined in the forest areas whereas a 30% increment was detected in the settlement areas.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.