GRİ TEORİ KATSAYISININ KAMÇI ETKİSİ VE TAHMİN DOĞRULUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Makale AdıGRİ TEORİ KATSAYISININ KAMÇI ETKİSİ VE TAHMİN DOĞRULUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
YazarlarFunda AHMETOĞLU TAŞDEMİR, Bahadır GÜLSÜN
Anahtar kelimelerTalep tahmini , tahmin doğruluğu , kamçı etkisi , gri teori. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiÜretim sisteminin başlangıç adımı olarak kabul edilen talep tahmini, stok seviyelerini koruma, müşterilere daha iyi hizmet verme, kapasite kullanımının iyileşmesi, kar seviyelerinin arttırılması gibi konularda önem arz etmektedir. Tüm bu organizasyonel amaçları gerçekleştirmek için tahmin doğruluğunu arttırıcı çalışmalar önem teşkil etmektedir. Tahmin doğruluğunun yanında, bu amaçlara yönelik göz önünde bulundurulması gereken diğer bir önemli konu da kamçı etkisidir. Kamçı etkisi direk olarak talep tahmin yöntemi tarafından etkilenir. Literatürde tahmin doğruluğunun arttırılmasına yönelik pek çok çalışma bulunmasına rağmen, tahmin yönteminin doğruluğunu ve sebep olduğu kamçı etkisini birlikte ortaya koyan çok az sayıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, her iki bakış açısından gri teori tahmin yöntemindeki α katsayısı incelenmiştir. Çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren bir elektrik firmasından alınan pozitif trende sahip 12 aylık gerçek veriyle desteklenmiştir.
English Keywords Demand forecasting , forecasting accuracy , bullwhip effect , grey theory.
Article Summary in English The initial step of production system is demand forecasting which is significant for protecting stock levels, providing better customer service, improving capacity usage and increasing profits. To realize all these organizational objects, it is essential to increase forecasting accuracy. Beside this, one another issue should be taken into consideration to reach these goals, which takes place as “bullwhip effect” in literature. Bullwhip effect is directly influenced by forecasting method used. Despite there are so many studies about increasing forecasting accuracy in literature, there is not much which refers to increasing accuracy of the forecasting method and the bullwhip effect the method causes together. In this study we investigated α coefficient in grey theory from both perspectives. The study is supported with real-data of 12 months showing positive trend which is taken from an electric company in Turkey.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.