VİSKOELASTİK KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ DAİRESEL SİLİNDİRİN STABİLİTESİNİN KAYBI HAKKINDA


Makale AdıVİSKOELASTİK KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ DAİRESEL SİLİNDİRİN STABİLİTESİNİN KAYBI HAKKINDA
YazarlarŞerife KARAKAYA
Anahtar kelimelerStabilite kaybı , viskoelastik kompozit malzemeden yapılmış silindir , sınır formu pertürbasyon yöntemi. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiViskolelastik kompozit malzemeden yapılmış dairesel silindirin 3 boyutlu stabilite kaybının incelenmesi için yaklaşım önerilmektedir. Bu yaklaşım, anizotrop cisimler için, viskoelastisite teorisinin, 3 boyuttlu, geometrik olarak doğrusal olmayan, alan denklemleri çerçevesinde silindire ait başlangıçtaki sonsuz küçük sapmanın gelişiminin araştırılmasına dayanmaktadır. Kritik kuvvet ve kritik zamana ait sayısal sonuçlar bulunmuş ve tartışılmıştır.
English Keywords Stability loss , cylinder made from viscoelastic composite material , boundary form perturbation method.
Article Summary in English The 3D approach was employed for investigations of the stability loss of the cylinder with circular cross section fabricated from the viscoelastic composite materials. This approach is based on the investigations of the development of the initial infinitesimal imperfections of the cylinder within the scope of the 3D geometrically nonlinear field equations of the theory of the viscoelasticity for anisotropic bodies. The numerical results on the critical forces and critical time are presented and discussed.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.