MEKÂNIN YENİDEN ORGANİZASYONUNUN EKONOMİ POLİTİĞİ


Makale Adı MEKÂNIN YENİDEN ORGANİZASYONUNUN EKONOMİ POLİTİĞİ
Yazarlar Emrah ALTINOK, Zeynep ENLİL
Anahtar kelimeler Kentsel ekonomi politik , mekânın yeniden organizasyonu.
Makale Özeti Bu makalenin amacı, yaşanan neoliberal dönüşümlerin mekânsal yansımalarını, kentsel ekonomi politik perspektifinde anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Buna göre, David Harvey’in Mekânsal-Zamansal Sabiteler kuramı ile El Koyarak / Mülksüzleştirerek Birikim yaklaşımı, bu açıklama sürecinde temel alınmıştır.
English Keywords Urban political economy , reorganization of space.
Article Summary in English This paper intends to interpret and explain the spatial reflections of neoliberalism, with an urban political economy perspective. Accordingly, David Harvey\`s theory of Spatio-Temporal Fixes and Accumulation by Dispossession approach were taken as the primary reference point for this explanation.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi