YAPI ELEMANLARININ ANALİZİNDE ŞERİT-LEVHA VE KAFES SİSTEM BENZEŞİMİ MODELİ


Makale AdıYAPI ELEMANLARININ ANALİZİNDE ŞERİT-LEVHA VE KAFES SİSTEM BENZEŞİMİ MODELİ
YazarlarM. Yaşar KALTAKCI, Günnur YAVUZ
Anahtar kelimelerŞerit-levha modeli , Kafes sistem benzeşim modeli , Kısa konsol , Doğrusal model , Doğrusal olmayan model.
Makale ÖzetiBu çalışmada, doğrusal sonlu elemanlar yöntemi ile kafes sistem benzeşimi (strut-and-tie) yöntemi arasında yer alan şerit-levha yöntemi ağırlıklı olarak, kafes sistem benzeşimi yöntemi özet olarak tanıtılmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu yöntem şöyle açıklanabilir: “Çekme donatısı elemanın kenarları civarındaki bir veya daha fazla yoğunlaşmış çekme şeridinden; dağıtma donatısı ise, plak üzerinde ortogonal yönde yerleştirilmiş donatıdan ibarettir.” Bu modelde, çekme donatısını içine alan beton blok, şerit olarak; dağıtma donatısını içeren plak ise, levha olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşım, denge ve şekil değiştirmeler için uygunluk şartlarını dikkate almaktadır.
English Keywords Stringer-panel model , Strut-and-tie model , corbel , Linear model , Nonlinear model.
Article Summary in English In this study, the stringer panel model which lies between linear finite element method and the strut-and-tie method and the strut-and-tie method is introduced and comparisons about these methods were made. This method can be explained in this manner: “Tension reinforcement consists of one or more concentrated tension bands near the surfaces of the member, and distributed reinforcement consists of reinforcement which is orthogonally oriented on the plate.” In this model, the concrete block which contains tension reinforcement is called the stringer, the plate which contains distributed reinforcement is called the panel. This approximation takes into account equilibrium and compatibility conditions for deformations.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.