KOJENERASYON SİSTEMLERİNDEKİ YAKIT FİYATLARININ VE BİRİM YAKIT MALİYETLERİNİN ANALİZİ


Makale AdıKOJENERASYON SİSTEMLERİNDEKİ YAKIT FİYATLARININ VE BİRİM YAKIT MALİYETLERİNİN ANALİZİ
YazarlarHasan Hüseyin ERDEM, Süleyman Hakan SEVİLGEN, Burhanettin ÇETİN, Ali Volkan AKKAYA
Anahtar kelimelerKojenerasyon , Birim yakıt maliyeti , Bir değere getirilmiş fiyat metodu.
Makale ÖzetiBu çalışmada kojenerasyon sistemlerinde kullanılan yakıtların 1991-2003 yılları arasındaki fiyatları analiz edilerek yıllık fiyat eskalasyonları belirlenmiştir. Bu analiz sonuçları kullanılarak, 2003-2023 yılları arasındaki döneme ait her yıl için tahmini yakıt fiyatları hesaplanmıştır. Yakıt fiyatlatının değişimi ekonomik analizleri zorlaştırmaktadır. Ekonomik analizlerin yapıldığı döneme ait fiyat değişimlerini içine alan sabit yakıt fiyatının belirlenmesi hesaplamaları kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, 2003-2023 yılları arasında yakıtların bir değere getirilmiş fiyatları elde edilmiştir. Daha sonra, kojenerasyon sistemlerinin birim elektrik üretimi için yakıt masrafları bulunmuştur. Bu sistemlerde aynı yakıttan elektrik ve ısı enerjisi ürün olarak elde edilir. Yakıt masrafının ürünlere dağıtılması satış fiyatlarının belirlenmesi için gereklidir. Bu amaçla, yakıt masraflarının ürünlere dağıtılmasında iki sınır koşul belirlenmiş ve sınır koşullar için hesaplamalar yapılmıştır.
English Keywords Cogeneration , unit fuel cost , Levelized cost method.
Article Summary in English In this study, price escalations of fuels used in cogeneration system have been determined in analyzing between 1991 and 2003 fuel price. With determination of price escalations, fuels price has been calculated for interval of 2003-2023 years. Owing to difficulty of evaluating of price increasing in economic analysis, Levelized Cost of fuels price has been obtained between 2003 and 2023 years. Fuel cost has been computed in using Levelized Cost method for unit electricity production related to specific fuel consumption of cogeneration systems. Due to gaining electricity and heat energy from single fuel in this systems, Calculations for two limit conditions have been realized to distribute from total fuel cost to this products.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.