BULANIK ALT GRUPLARIN VE İDEALLERİN KARTEZYEN ÇARPIMLARININ GENELLEŞTİRİLMESİ


Makale Adı BULANIK ALT GRUPLARIN VE İDEALLERİN KARTEZYEN ÇARPIMLARININ GENELLEŞTİRİLMESİ
Yazarlar Bayram Ali ERSOY
Anahtar kelimeler Bulanık alt küme , Bulanık Alt grup , Seviye alt grubu , Bulanık ideal , Seviye ideali , Bulanık bağıntı , Kartezyen çarpım.
Makale Özeti Bu çalışmada Malik ve Mordeson’un makalesi genelleştirildi. Yani farklı grupların (halkaların) bulanık alt gruplarının (bulanık ideallerinin) kartezyen çarpımları incelendi. boştan farklı iki grup olmak üzere eğer ( birimli olmak zorunda olmayan değişmeli iki halka olmak üzere) nin bulanık alt grupları(bulanık idealleri) ise kartezyen çarpımları da ( ) nin bulanık alt grubudur (bulanık idealidir). Yukarıdaki ifadesinin ters yönleri de çalışılmıştır. Bu ifadeleri n farklı grup (halka) için de genelleştirilmiştir.
English Keywords Fuzzy subset , Fuzzy subgroup , Level subgroup , Fuzzy ideal , Level ideal , Fuzzy relation , Cartesian product.
Article Summary in English In this work I generalize Malik and Mordeson’s paper [3]. I analysis the cartesian product of fuzzy subgroups (ideals) of two groups (two commutative rings Rings which have not necessarily identity element). That is; if  and  are fuzzy subgroups (ideals) of ( ) respectively then  is a fuzzy subgroup (ideal) of ( ). Conversely the opposite direction of the above statements is studied. We generalize the above statements for n different Groups (Rings).
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi