CAM SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİTLERDE NUMUNE KALINLIKLARININ ISIL YAYINIMA ETKİSİ


Makale AdıCAM SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİTLERDE NUMUNE KALINLIKLARININ ISIL YAYINIMA ETKİSİ
YazarlarRamazan YILMAZ
Anahtar kelimelerIsıl yayınım , Cam seramik kompozitler.
Makale ÖzetiMetalik malzemelerin yüksek sıcaklıklarda sınırlı kullanıma sahip olmalarından dolayı, Cam seramik kompozit malzemeler sahip oldukları üstün özelliklerinden dolayı yüksek sıcaklık uygulamaları alternatif malzemeler olarak bilinmektedir. Cam seramik matrisli kompozit malzemelerde numune kalınlığının ısıl yayınıma etkisi incelenmiştir. SiC (Tyranno) elyaf takviyeli BMAS (Baryum Mağnezyum Aluminyum Silikat) cam seramik matrisli kompozit malzemeler kullanılmıştır. Kalınlıkları 1 ila 2.3 mm arasında dört farklı cam seramik matrisli kompozit numunelerin ısıl yayınımları ölçülmüştür. Isıl yayınım değerleri “laser flaş” tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Ölçümler 100–300°C sıcaklık arasında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ısıl yayınım sonuçlarına göre, kompozit numune kalınlıkları ile beraber, ısıl yayınım değerlerinde artış görülmektedir.
English Keywords Thermal diffusivity , Glass ceramic matrix composites.
Article Summary in English Due to limited utilizing of metallic materials at high temperature structural applications, Glass ceramics composites has become suitable materials for that Effect of the sipecimen thickness on the thermal diffusivity was invastigated. BMAS (Barium Magnesium Aluminium Silicate) glass ceramics matrix composites reinforced with SiC (Tyranno) fibres was used with thichness varying from 1 to 2.3 mm. The laser flash technigue was used to measure the thermal diffusivity between 100°-300°C. It is observed that values of thermal diffusivity were increased with increasing of specimen thickness.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.