ATMOSFERİK PARTİKÜL MADDELERİN KURU ÇÖKELME AKILARININ ÖLÇÜMÜ: BERGERHOFF METODUNUN UYGULANMASI


Makale AdıATMOSFERİK PARTİKÜL MADDELERİN KURU ÇÖKELME AKILARININ ÖLÇÜMÜ: BERGERHOFF METODUNUN UYGULANMASI
YazarlarYücel TAŞDEMİR, Tuncay ERBAŞLAR, Hüseyin GÜNEZ
Anahtar kelimelerPartikül madde , Kuru Çökelme , Bergerhoff Metodu.
Makale ÖzetiBu çalışma kapsamında Uludağ Üniversitesi Kampüsü’nde kuru çökelme örnekleri toplanmıştır. Partikül maddelerin kuru çökelme akıları, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde (HKKY) tavsiye edilen Bergerhoff metodu kullanılarak belirlenmiştir. Yarı kırsal bir alan olan Kampüs’teki akı değerleri 17 örnek için ~300 ile 7860 mg/m2-gün arasında değişmiştir. Gündüz ölçülen akı değerleri ortalamasının (3078  2412 mg/m2-gün), gece ölçülenlerinden (524  149 mg/m2-gün) yaklaşık 6 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ölçülen kuru çökelme akıları literatür değerleri ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
English Keywords Particulate matter , Dry deposition , The Method of Bergerhoff.
Article Summary in English In this study, dry deposition samples were collected from the Uludag University Campus which is located in a semi-rural area. Dry deposition fluxes of particulate matter were determined by applying the Bergerhoff Method which is suggested by the Turkish Air Quality Prevention Regulation (TAQPR). The flux values ranged between about 300 and 7860 mg/m2-d for 17 samples. Average of the fluxes seen during the day (3078  2412 mg/m2-d) was about 6 times higher than the ones measured during the night (524  149 mg/m2-d). The measured dry deposition flux values were compared with the ones cited in literature.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.