YARI-RİJİT DÜZLEMSEL ÇELİK ÇERÇEVELERİN TÜRK ÇELİK TASARIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE TASARIMI


Makale AdıYARI-RİJİT DÜZLEMSEL ÇELİK ÇERÇEVELERİN TÜRK ÇELİK TASARIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE TASARIMI
YazarlarM. Sedat HAYALİOĞLU, S. Özgür DEĞERTEKİN, Halil GÖRGÜN
Anahtar kelimelerYarı-rijit birleşimler , çelik tasarımı , lineer olmayan analiz , ötelenmesi önlenmemiş çerçeveler. ,
Makale ÖzetiBu makale, yarı-rijit birleşimli çelik çerçeveler için bir analiz ve tasarım yöntemi sunmaktadır. Analiz, kiriş-kolon birleşimlerinin lineer olmayan davranışını ve kiriş-kolon elemanlarının P- etkilerini göz önüne almaktadır. Yarı-rijit birleşimlerin modellenmesinde Frye ve Morris polinom modeli kullanılmaktadır. Çerçeve elemanları Türk ‘Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları’ standardına (TS 648, 1980) göre boyutlandırılmaktadır. Tasarım işlemleri etkileşimlidir ve tasarımcıya bilgisayarla etkileşime girerek, pratik ve ekonomik nedenlerden dolayı, eleman enkesitlerini ve birleşim parametrelerini değiştirme seçeneklerini sunar. Yöntemin etkinliğini göstermek için, değişik birleşim tiplerine sahip iki tasarım örneği sunulmaktadır. Yarı-rijit birleşim modellemesi, rijit birleşim modellemesine göre daha ekonomik çözümler vermektedir. Ayrıca, birleşimlerin rijitliklerinde yapılan değişikliklerin ekonomik çözümler oluşturabileceği ve çerçevelerin yanal ötelenmelerinde ise değişikliklere yol açacağı gösterilmektedir.
Makale İngilizce Özet
KeywordsSemi-rigid connections, steel design, non-linear analysis, unbraced frames.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.