ALTI TEKERLEKLİ BİR TAŞITIN TİTREŞİM ANALİZİ


Makale AdıALTI TEKERLEKLİ BİR TAŞITIN TİTREŞİM ANALİZİ
YazarlarCihan DEMİR
Anahtar kelimelerAltı tekerlekli taşıt , rezonans frekansı , titreşim , analiz , sonlu elemanlar. ,
Makale ÖzetiAltı tekerleğinden tahrikli bir taşıtın rezonans frekansları sayısal ve deneysel olarak elde edilmiştir. Taşıtın dinamik modellenmesinde elastik gövde ve rijit gövde modelleme yaklaşımı kullanılmıştır. Elastik gövde yaklaşımında, üç boyutlu sonlu eleman modeli, kabuk ve çubuk elemanlar kullanılarak oluşturulmuştur. Taşıt parçaları kütle eleman olarak, orjinal yerlerine konulmuştur. Rijit gövdeli model yaklaşımında \"Tam Taşıt\" esas alınarak matematik modellemeler gerçekleştirilmiştir.Tekerlekler, yay ve sönüm elemanı kullanılarak modellenmiştir. Deneysel çalışmalarda, elektrodinamik bir titreşim üretici ile tahrik sağlanmış ve frekans değerleri elde edilmiştir(sinüs-süpürme yöntemi). Ayrıca seyir durumu için testler yapılmıştır. Ölçümler B&K 2515 Vibration Analyser cihazıyla gerçekleştirilmiştir. Sayısal ve deneysel çaılşmalardan elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Seyir durumu için yapılan deneysel çalışmalarda taşıt titreşim ivme değerlerinin büyük olduğu görülmüştür. Wavelet filtreleme yöntemi ile titreşim kaynağı belirlenmiştir ve çözüm önerileri getirilmiştir.
Makale İngilizce Özet
KeywordsSix-wheeled vehicle, resonance frequency, vibration, analysis, FEM.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.