ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KAPASİTE OPTİMİZASYONU


Makale AdıELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KAPASİTE OPTİMİZASYONU
YazarlarHasan Hüseyin ERDEM
Anahtar kelimelerElektrik üretim sistemleri , enerji optimizasyonu. ,
Makale ÖzetiElektrik enerjisine olan ihtiyaç, ekonomik büyüme, nüfus artışı ve sosyal gelişim ile sürekli olarak artmaktadır. Elektrik talep artışının karşılanması, elektrik üretim sistemlerinin kapasite büyüme problemi olarak adlandırılır. Probleme etki eden parametrelerin fazlalığı, kullanılan optimizasyon yöntemlerinin uygulanabilmesi için bazı kabullerin yapılmasını gerektirir. Yapılan kabuller ise sonuçların doğruluğunu ve uygulanabilirliğini önemli oranda etkiler. Bu çalışmada, elektrik üretim sistemlerinin kapasite büyümesi ele alınmıştır. Kapasite büyüme ve yük sıralamasının belirlenmesi için oluşturulan amaç fonksiyonu, mevcut ve ilave santrallerin bir değere getirilmiş birim üretim maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasının minimum yapılmasını hedefler. 2000-2010 yılları arasındaki dönemde yapılması uygun olan santral tipleri, kapasiteleri, yılları ve tüm santrallerin yük sıraları belirlenmiştir. Türkiye’nin kaynak rezervleri, talep gelişimleri ve mevcut elektrik üretim sistemi bilgileri geçmiş yılların ve literatürdeki bilgilerin analizi ile elde edilerek modelin hesaplamaları yapılmıştır. Optimizasyon sonucunda yapılacak santral tiplerinin tamamı doğalgaz yakıtlı kombine çevrim ve basit gaz türbinli santraller olarak elde edilmiştir.
Makale İngilizce Özet
KeywordsElectrical production systems, energy optimization.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.