LİNYİTLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE ISIL DEĞERLERİ ÜZERİNE OKSİDASYONUN ETKİSİ


Makale AdıLİNYİTLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE ISIL DEĞERLERİ ÜZERİNE OKSİDASYONUN ETKİSİ
Yazarlarİffet Y. ELBEYLİ, Sabriye PİŞKİN
Anahtar kelimelerKömür , oksidasyon , H2O2 , hava sirkülasyonu. ,
Makale ÖzetiOksitlenmiş kömürlerde bulunan oksijen bağlı fonksiyonel grupların değişimi, özellikle yüksek oksijen içeren düşük ranklı kömürlerin kullanımı için önemlidir. Bu çalışmada, oksidasyonun linyitlerin yapısal özellikleri ve ısıl değerleri üzerine etkileri, iki farklı Türk linyiti kullanarak araştırılmıştır. Linyit numuneleri, hava sirkülasyonu ve hidrojenperoksit çözeltisi (5%H2O2) ile muamele edilerek oksitlendirilmiştir. FT-i.r tekniği kullanılarak orjinal ve oksitlendirilmiş linyit numunelerinin fonksiyonel grup analizleri yapılmıştır. Sonuçlar, oksidasyon reaksiyonlarının alifatik C-H absorbsiyon bandlarında azalmaya, C=O, C-O, -OH absorbsiyon bantlarında önemli derecede artışa neden olduğuna işaret etmektedir.
Makale İngilizce Özet
KeywordsCoal, oxidation, H2O2, air circulation.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.