YALNIZ ÇEKME DONATILI BETONARME KİRİŞTE SONLU ELEMAN BOYUTUNUN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ TAHMİNİNE ETKİSİNİN DRUCKER-PRAGER VE ÇATLAK MODELLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI


Makale AdıYALNIZ ÇEKME DONATILI BETONARME KİRİŞTE SONLU ELEMAN BOYUTUNUN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ TAHMİNİNE ETKİSİNİN DRUCKER-PRAGER VE ÇATLAK MODELLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
YazarlarGüray ARSLAN
Anahtar kelimelerYük taşıma kapasitesi , Drucker-Prager , sonlu eleman , ağ boyutu etkisi. ,
Makale ÖzetiBu çalışmada, betonarme kirişin yük taşıma kapasitesinin analitik hesabında sonlu eleman boyut etkisi araştırılmıştır. Hesabı yapılan betonarme kiriş yalnız iki sıra çekme donatılıdır. Açıklık ortasında tekil yükle yüklenmiş kirişte (OA1), kesme açıklığının kiriş etkili derinliğine oranı (a/d) 3.92’dir. Söz konusu kirişte; beton için iki farklı kırılma kriteri seçilmiş ve analitik çözümler iki farklı kırılma kriteri kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca, analitik çözümlerden elde edilen sonuçlar literatürde yer alan deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Makale İngilizce Özet
KeywordsLoad carrying capacity, Drucker-Prager, finite element, mesh size effect.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.