OPERATÖR KATSAYILI BİR DİFERANSİYEL DENKLEMİN ÖZDEĞERLERİ SAYISININ ASİMTOTİK İFADESİ ÜZERİNE


Makale AdıOPERATÖR KATSAYILI BİR DİFERANSİYEL DENKLEMİN ÖZDEĞERLERİ SAYISININ ASİMTOTİK İFADESİ ÜZERİNE
YazarlarSeda KIZILBUDAK
Anahtar kelimelerHilbert uzayı , kendine-eş operator , rezolvent , spektrum. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada H ayrılabilir Hilbert uzayı olmak üzere Hilbert uzayında diferansiyel ifadesi ve . sınır koşulları ile oluşturulan L operatörünün spektrumunun saf ayrık olduğu ve L nin sayısını aşmayan özdeğerleri sayısı nın iken asimtotik ifadesi bulunmuştur. Burada a,b reel sabitler, Q(x ); (I, H da birim operatör), ve (j=1,2; c = sbt.>0,  > 0 ) koşullarını sağlayan H da dönüşüm yapan operatör değerli fonksiyonlardır.
English Keywords Hilbert space , self-adjoint operator , resolvent , spectrum.
Article Summary in English In this study we prove the pure discrete property of the spectrum and found the asymptotic expression of N () the number of eigenvalues <  ( ) when of Loperator in space . L operator is formed by differential expression with boundary conditions . Here H is a separable Hilbert space, a,b are real constants, the operator valued functions Q(x) , are defined in the H Hilbert space and satisfy the following conditions ( I is the unit operator in H) , ,
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.