KURŞUN, KADMİYUM, CİVA VE NİKEL İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN İNCELENMESİ


Makale AdıKURŞUN, KADMİYUM, CİVA VE NİKEL İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN İNCELENMESİ
YazarlarSevil VELİ, Savaş AYBERK, Banu Saygın ÇELİKER, Bilge ALYÜZ
Anahtar kelimelerAğır metal , Civa , Çinko , Kadmiyum , Kurşun , Toprak kirliliği.
Makale ÖzetiBu çalışmada, Kocaeli’nde faaliyet göstermekte olan, sodyum hidroksit, sıvı klor, hidroklorik asit ve kalsiyum hipoklorit asit üretimi yapan bir kimya fabrikası sahasından üç farklı noktadan koordinatları belirlenerek, 5 ve 30 cm derinliklerden toprak numuneleri alınmıştır. Alınan numunelerde ekstraksiyon işlemi yapılmıştır. Ağır metallerden kurşun (Pb), kadmiyum (Cd), nikel (Ni) ve civa (Hg) tayinleri yapılmış ve konsantrasyonları belirlenmiştir. Kurşunun konsantrasyonu 30 cm derinlikten alınan 1, 2 ve 3 no’lu numunelerde sırasıyla 22, 45 ve 41 mg/kg; nikelin konsantrasyonu 22, 31, 23 mg/kg; kadmiyumun konsantrasyonu tüm numunelerde 0,0037 mg/kg’ın altında, civanın konsantrasyonu ise 76, 52 ve 16 mg/kg olarak belirlenmiştir. İncelenen toprakta kurşun ve kadmiyum konsantrasyonlarının sınır değerlerinin altında, nikel ve civa konsantrasyonlarının ise bazı numunelerde sınır değerlerinin üzerinde olduğu görülmüştür.
English Keywords Cadmium , Heavy metal , Lead , Mercury , Soil pollution , Zinc.
Article Summary in English In this study, soil samples were taken from the site of a factory, located in Kocaeli, producing sodium hydroxide, liquid chlorine, hydrochloric acid and calcium hypochlorite. Coordinates of three sampling points were determined and samples were taken from two different depths, i.e., 5 and 30 cm. Extraction techniques were employed to the samples. The concentrations of heavy metals including lead (Pb), cadmium (Cd), nickel (Ni) and mercury (Hg) were determined. The concentrations of lead, in first, second and third samples taken from 30 cm depth were 22, 45 and 41 mg/kg, respectively. The concentrations of nickel at the same samples were above 22, 31 and 23 mg/kg. The concentrations of cadmium were below 0.0037 mg/kg in all samples, and the concentrations of mercury were determined as 76, 52 and 16 mg/kg. It is concluded that while concentrations of Pb and Cd are below the standards, the concentrations of Ni and Hg are higher then standards.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.