TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Fe-C-Mo-FeCr KOMPOZİTİNİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ


Makale Adı TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Fe-C-Mo-FeCr KOMPOZİTİNİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Yazarlar Mustafa AY, Ahmet HASÇALIK
Anahtar kelimeler Toz metalurjisi , Demir esaslı kompozit.
Makale Özeti Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemi ile üretilen ağırlıkça % 3 oranında Mo, % 1.5 oranında C ve farklı tane boyutlarında % 4, % 8 ve % 12 oranlarında ferrokrom tozları içeren Fe-C-Mo-FeCr kompozitinin abrasiv aşınma davranışına krom karbürün (Cr7C3) etkisi incelenmiştir. Aşınma deneyleri farklı yükler kullanarak pim-disk aşınma cihazında yapılmıştır. Numunelerin mikroyapıları SEM, optik mikroskop, EDS ve X-Ray ile incelenmiştir. Numunelerin sertlikleri RB skalasında ölçülmüştür. Sonuç olarak, yapıdaki ferrokrom oranının artmasıyla aşınma direncinin arttığı ve ferrokrom tozlarının tane boyutu arttıkça aşınma direncinin düştüğü tespit edilmiştir.
English Keywords Powder metallurgy , Ferrous based composite.
Article Summary in English In this study, the effect of chromium carbide (Cr7C3) on abrasive wear behavior of Fe-C-Mo-FeCr composite was investigated. Composite, which was produced by a powder metallurgy route was containing 3 wt.% Mo, 1.5 wt. % C and 4,8,12 wt. % FeCr with the different particle sizes. In the experiments, wear resistance of samples were determined using different loads by a pin on disc wear tester. Microstucture of samples were examined by an optical and scanning electron microscopy, EDS and X-Ray diffraction methods. The hardnesses of samples were measured in RB scale. Finally, it has been found that with the increasing particle size of reinforcing element, wear resistance decreased and with the increasing reinforcing element, the wear resistance increased.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi