ISI BORULU KOLLEKTÖR KULLANAN GÜNEŞ ENERJİLİ BİR PİŞİRİCİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI


Makale Adı ISI BORULU KOLLEKTÖR KULLANAN GÜNEŞ ENERJİLİ BİR PİŞİRİCİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
Yazarlar Mehmet ESEN, Hanbey HAZAR, Hikmet ESEN
Anahtar kelimeler Güneş enerjili pişirici , Vakum borulu düzlem kollektör , Isı borusu , Soğutucu akışkan.
Makale Özeti Bu çalışmada, ısı borularından oluşan iç içe cam borulu düzlem bir güneş kollektörüne bağlı bir güneş enerjili pişirici imal edilerek deneysel olarak test edilmiştir. Bakır ısı boruları, kollektör ısı geçiş akışkanı olarak bir soğutucu akışkanla doldurulmuştur. Soğutucu akışkanlar olarak Freon 404A ve Freon 410A çalışıldı. Deneyler Elazığ’da güneşli günlerde gerçekleştirilmiş ve bu çalışmada pişiricinin performansını değerlendirmek için benzer meteorolojik şartlara sahip günlerde kaydedilen deneysel sonuçlar sunulmuştur. Güneş ışınımı, çevre hava sıcaklığı ve pişirici sisteminin çeşitli noktalarındaki sıcaklıklar ölçülmüştür. Pişirici ile değişik yiyecekler 25 ile 73 dakika arasında pişirilmiştir.
English Keywords Solar cooker , Vacuum-tube collector , Heat pipe , Refrigerant.
Article Summary in English In this study, a solar cooker coupled vacuum-tube collector with integrated heat pipes was constructed and tested experimentally. The heat pipes made of copper were filled with a refrigerant as the heat transfer fluid of the solar collector. The refrigerant studied were Freon 404A and Freon 410A. The experiments were performed on several clear days in Elazığ, and the experimental results recorded on days having similar meteorological conditions were presented here to evaluate the performance of the cooker. The solar radiation, ambient temperature, and temperatures at various points of the cooker system were measured. The different foods were cooked with the cooker in 25-73 min periods.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi