SABİT HIZDA AKAN AKIŞKAN TAŞIYAN BASİT MESNETLİ BİR BORUNUN KÖK ATAMA VE LQR ESASLI AKTİF TİTREŞİM KONTROLU


Makale AdıSABİT HIZDA AKAN AKIŞKAN TAŞIYAN BASİT MESNETLİ BİR BORUNUN KÖK ATAMA VE LQR ESASLI AKTİF TİTREŞİM KONTROLU
YazarlarErsun YALÇIN
Anahtar kelimelerBoru titreşimleri , Titreşim kontrolü , Kök atama , LQR.
Makale ÖzetiAkışkan taşıyan borular gibi elastik ve değişken yapılarda oluşan titreşimlerin sönümlenmesinde pasif elemanlarla titreşim kontrolu etkin olamamaktadır. Bu nedenle aktif titreşim kontrolu uygulanmak suretiyle daha etkin bir titreşim sönümlenme sistemi geliştirilmeye çalışılmaktadır. Aktif kontrol uygulamasında en önemli çalışma alanı uygun kontrol yönteminin belirlenmesidir. Bu çalışmada kök atamaya dayalı kontrol ve lineer karesel kontrol yöntemlerinin etkinliği incelenmiştir.
English Keywords Pipe vibration , Vibration control , Pole assignment , LQR.
Article Summary in English The passive vibration control of elastic and parameter varying systems such as a pipe conveying fluid is usually ineffective. Therefore extensive researches into active vibration control is carried out. The main subject of these researches is to design method of controller named regulator. In this work, two design approaches, pole assignment and LQR are considered. By applying this approaches, the suppression of vibration of a pipe conveying fluid is discussed.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.