TAŞIMA TÜRÜ SEÇİMİ İÇİN KARAR DESTEKLEYİCİ BİR YÖNTEM


Makale AdıTAŞIMA TÜRÜ SEÇİMİ İÇİN KARAR DESTEKLEYİCİ BİR YÖNTEM
YazarlarMustafa GÜRSOY
Anahtar kelimelerKarar desteği , Lojistik , Tür seçimi , Yük taşımacılığı. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada kentlerarası ya da uluslararası yük taşımacılığında taşıma türü seçimine yardımcı olacak bir seçim yöntemi/metodu sunulmaktadır. Önerilen yöntemde seçimin yapılmasında kullanılan dört adet ölçüt ve bunlara verilen ağırlıklar anketler yoluyla saptanmıştır. Yöntemin temel noktası, sunulan taşıma türleri yelpazesinden, eldeki ölçütler dairesinde en büyük ağırlığı veren tür konfigürasyonunun seçilmesidir. Tekstil sektörü ele alınarak bir tür seçimi problemi tanımlanmış ve önerilen yöntemle problemin çözümü yapılmıştır.
English Keywords Decision support , Freight transportation , Logistics , Mode choice.
Article Summary in English In this study a selection method is presented that helps intercity or international freight mode choice decisions. The criterion of mode choice and their priorities are determined based on a sectoral questionnaire. The hardcore of the method can be put forward as that choosing the most weighted alternative based on the criterions considered. A mode choice problem defined from textile sector and it is solved by using recommended method.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.