OCAK HAVASINDAKİ DÜŞÜK KONSANTRASYONLU METANIN AZALTIM VE KULLANIM TEKNOLOJİLERİ


Makale AdıOCAK HAVASINDAKİ DÜŞÜK KONSANTRASYONLU METANIN AZALTIM VE KULLANIM TEKNOLOJİLERİ
Yazarlarİzzet Karakurt, Gökhan Aydın, Kerim Aydıner
Anahtar kelimelerMetan , sera gazları , kömür kaynaklı metan , maden havalandırma , gold miner game online free.
Makale ÖzetiKömür madenlerinden açığa çıkan metan, düşük konsantrasyonlarda bile (%5–15) patlayıcı olmasının yanı sıra etkili bir sera gazıdır. Geleneksel yöntemler kullanılarak damar(lar)da mevcut metanın, üretim öncesinde, üretim sırasında ve sonrasında drenajı mümkündür. Drenajı yapılan metan, konsantrasyonuna bağlı olarak farklı amaçlar için kullanabilir. Drenaj yöntemleri ile üretilemeyen düşük miktarlardaki metan, ocak havası ile seyreltilerek hava çıkış kuyusundan atmosfere salınır. Atmosfere bırakılan metan, düşük konsantrasyona sahip olmasına rağmen küresel anlamda yeraltı kömür madenlerinden açığa çıkan toplam metan emisyonunun yaklaşık % 60-70’ini oluşturur. Günümüzde, atmosfere salınan düşük konsantrasyonlu metanın kullanılabilirliğine yönelik arayışlar giderek artmaktadır. Metanın oksidasyonu üzerinde odaklanan bu çalışmalar, ağırlıklı olarak atmosfere salınan ocak havasının yardımcı veya ana yakıt olarak kullanımını temel alır. Metanın oksidasyonu ile açığa çıkan CO2 ve ısı gereksinimleri karşılaması durumunda enerji üretiminde de kullanılabilir. Bu çalışmada, yeraltı kömür madenlerinde havalandırma çıkış kuyusundan atmosfere salınan düşük konsantrasyonlardaki metanın, azaltım ve kullanım teknolojileri hakkında bir değerlendirme sunulmuştur. Ek olarak, bu azaltım ve kullanım teknolojilerin değişik açılardan kıyaslamaları yapılmış ve bazı yöntemlere ait uygulamalardan bahsedilmiştir.
English Keywords Methane , greenhouse gases , coal mine methane , mine ventilation
Article Summary in English Methane released from coal mines is an effective greenhouse gas in addition to its flammability even at lower concentrations (5-15%). Drainage of the methane being available at coal seam/seams is possible by using conventional methods prior to, during and after the mining. Drained methane may be utilized for various purposes depending on its concentration. Low amount of methane that can’t be produced by drainage methods, is released into atmosphere from mine exhaust as diluted by mine ventilation. The methane released into atmosphere via mine exhaust, constitutes globally approximately 60-70% of the methane emissions from underground coal mining although it has low concentrations. In recent years, attempts enabling the utilization of low concentration methane released into atmosphere have gradually increased. These studies focused on the oxidation of the methane are based on the use of the captured ventilation air as the principle or auxiliary fuel. CO2 and heat released from the oxidation of methane, can also be utilized to produce energy, if meets the demands. In this study, an assessment of mitigation and utilization technologies of low concentration methane released into atmosphere from mine exhaust is presented. Additionally, a comparison of the technologies is given from various aspects and some applications are mentioned.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.