İNTERAKTİF GRAFİKSEL PROGRAMLAMA İLE EKSTRAKSİYON PROSESİ TASARIMI


Makale AdıİNTERAKTİF GRAFİKSEL PROGRAMLAMA İLE EKSTRAKSİYON PROSESİ TASARIMI
YazarlarUmut UYSAL, Mualla ÖNER
Anahtar kelimelerSıvı-sıvı ekstraksiyonu , grafiksel çözüm , çok kademeli ekstraksiyon , interaktif bilgisayar programı. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada, sıvı – sıvı ekstraksiyonda grafiksel çözüm yolu olan üçgen diyagram, tamamiyle numerik olarak bilgisayar ortamına taşınmış ve Lqd_Ext adlı Visual Basic .net platformunda bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Bu çalışmada aseton – su – trikloretan, asetikasit – su – izopropileter, asetikasit – su – metil izobutil keton, aseton – su – kloroform ve dietilglikol – stiren – etilbenzen olmak üzere 5 farklı sistemin denge değerleri kullanılmıştır. Lqd_Ext, sıvı – sıvı ekstraksiyon prosesinde yukarda belirtilen 5 sistem için çapraz ve ters akışa göre teorik raf sayısını, kademelere giren ve çıkan akım bileşimlerini ve ağırlıklarını hesaplayabilen bir bilgisayar programıdır.
English Keywords Liquid-liquid extraction , graphical solution , multistage extraction , interactive computer programming.
Article Summary in English In this work, Lqd_Ext 1.0 program was developed by using Visual Basic .net platform to solve liquid – liquid extraction problems in separation processes. Triangular diagram graphical solution technique for liquid – liquid system has been used and numerically calculated results have been given for crosscurrent and countercurrent multistage extraction design. The problems have been given by using five different systems for crosscurrent and countercurrent methods. Lqd_Ext 1.0 program can find stage requirements, the composition of the extract and raffinate phases after each stage, flow rates for all streams leaving from the equipment.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.