GEOMETRİK OLARAK LİNEER OLMAYAN UZAY ÇELİK ÇERÇEVELERİN TABU ARAMA YÖNTEMİ İLE OPTİMUM BOYUTLANDIRILMASI


Makale AdıGEOMETRİK OLARAK LİNEER OLMAYAN UZAY ÇELİK ÇERÇEVELERİN TABU ARAMA YÖNTEMİ İLE OPTİMUM BOYUTLANDIRILMASI
YazarlarS. Özgür DEĞERTEKİN, M. Sedat HAYALİOĞLU, Mehmet ÜLKER
Anahtar kelimelerUzay çelik çerçeveler , lineer olmayan analiz , optimum boyutlandırma , tabu arama. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada, uzay çelik çerçevelerin tabu arama yöntemiyle optimum boyutlandırması için bir algoritma ve bunun bilgisayar programı geliştirilmiştir. Tabu aramada iki yöntem kullanılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çerçevelerin analizinde geometrik bakımdan lineer olmama etkileri göz önüne alınmış, malzeme lineer elastik kabul edilmiştir. Çerçevelere etki eden yatay ve düşey yük değerleri ile yanal deplasman, göreli kat ötelenmesi ve gerilme sınırlayıcıları ilgili boyutlandırma yönetmeliklerine uygun olarak alınmıştır. Ayrıca optimum boyutlandırmada kesit boyut sınırlayıcıları da kullanılmıştır. Yukarıda bahsedilen yükler ve sınırlayıcılar altında minimum ağırlıklı çerçevelerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Çelik çerçevelerin boyutlandırmasında standart çelik profiller kullanıldığından optimizasyon yönteminin ayrık boyutlandırma değişkenlerine uygun bir yöntem olması gerekmektedir. Tabu arama bu duruma uygun bir optimizasyon yöntemidir. Geliştirilen algoritma ve bilgisayar programının uygulaması olarak iki tane uzay çelik çerçevenin optimum boyutlandırması yukarıda bahsedilen yöntemlerle yapılmıştır.
English Keywords Steel space frames , nonlinear analysis , optimum design , tabu search.
Article Summary in English In this study, an algorithm and its computer program were developed for the optimum design of steel space frames using tabu search method. Two methods were followed and the results obtained from these methods were compared. Geometrical nonlinearity was considered and the material was assumed to be linear-elastic in the analysis of the space frames. The lateral and vertical loads, lateral displacement, interstory drift and stress constraints imposed on the frames were taken from the relevant design codes. Moreover, section size constraints was considered in the optimum design. In this study, obtaining of minimum-weight frames was aimed under the above mentioned loads and constraints. Optimization methods have to be suitable for employing discrete design variables because of using standard steel sections in the design of steel frames. Tabu search is suitable optimization method for using discrete design variables. Optimum designs of two steel space frame were performed to show the applications of the developed algorithms and computer programs.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.