GEOMETRİK OLARAK LİNEER OLMAYAN UZAY ÇELİK ÇERÇEVELERİN TABU ARAMA YÖNTEMİ İLE OPTİMUM BOYUTLANDIRILMASI


Makale AdıGEOMETRİK OLARAK LİNEER OLMAYAN UZAY ÇELİK ÇERÇEVELERİN TABU ARAMA YÖNTEMİ İLE OPTİMUM BOYUTLANDIRILMASI
YazarlarS. Özgür DEĞERTEKİN, M. Sedat HAYALİOĞLU, Mehmet ÜLKER
Anahtar kelimelerUzay çelik çerçeveler , lineer olmayan analiz , optimum boyutlandırma , tabu arama. ,
Makale ÖzetiBu çalışmada, uzay çelik çerçevelerin tabu arama yöntemiyle optimum boyutlandırması için bir algoritma ve bunun bilgisayar programı geliştirilmiştir. Tabu aramada iki yöntem kullanılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çerçevelerin analizinde geometrik bakımdan lineer olmama etkileri göz önüne alınmış, malzeme lineer elastik kabul edilmiştir. Çerçevelere etki eden yatay ve düşey yük değerleri ile yanal deplasman, göreli kat ötelenmesi ve gerilme sınırlayıcıları ilgili boyutlandırma yönetmeliklerine uygun olarak alınmıştır. Ayrıca optimum boyutlandırmada kesit boyut sınırlayıcıları da kullanılmıştır. Yukarıda bahsedilen yükler ve sınırlayıcılar altında minimum ağırlıklı çerçevelerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Çelik çerçevelerin boyutlandırmasında standart çelik profiller kullanıldığından optimizasyon yönteminin ayrık boyutlandırma değişkenlerine uygun bir yöntem olması gerekmektedir. Tabu arama bu duruma uygun bir optimizasyon yöntemidir. Geliştirilen algoritma ve bilgisayar programının uygulaması olarak iki tane uzay çelik çerçevenin optimum boyutlandırması yukarıda bahsedilen yöntemlerle yapılmıştır.
Makale İngilizce Özet
KeywordsSteel space frames, nonlinear analysis, optimum design, tabu search.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.