ÇELİK DÜZLEM ÇERÇEVELERİN İKİNCİ MERTEBE KADEMELİ PLASTİK MAFSAL ANALİZİ


Makale AdıÇELİK DÜZLEM ÇERÇEVELERİN İKİNCİ MERTEBE KADEMELİ PLASTİK MAFSAL ANALİZİ
YazarlarMutlu SEÇER
Anahtar kelimelerKademeli plastik mafsal , ikinci mertebe , doğrusal olmayan analiz. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada, çelik yapıların malzeme ve geometri bakımından lineer olmayan davranışını dikkate alan kademeli plastik mafsal analizi yöntemi verilmiştir. Çelik çerçeve davranışının gerçekçi biçimde belirlenmesi amacıyla; malzemenin kademeli akma davranışı, ikinci mertebe etkiler ve geometrik kusurların hesaplara dahil edilmesi sunulmuştur. Kademeli plastik mafsal analizi sonuçları ile plastik zon analizi sonuçları kalibrasyon çerçevesi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca, geometrik kusurların modellenmesi üç ayrı yöntem ile incelenmiştir.
English Keywords Refined plastic hinge , second order , nonlinear analysis.
Article Summary in English In this paper, refined plastic hinge analysis method which accounts for material and geometric nonlinearities of the steel structures is given. For the purpose of determining the realistic steel frame behavior; gradual yielding, second order effects, and geometric imperfections are presented. The refined plastic analysis results are verified by comparison of the plastic zone analysis results by using a calibration frame. Also, three different methods of geometric imperfection modeling are investigated.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.