BURSA`DA ÖLÇÜLEN KÜKÜRT DİOKSİT (SO2) VE PARTİKÜL MADDE (PM) SEVİYELERİNİN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMİ


Makale AdıBURSA`DA ÖLÇÜLEN KÜKÜRT DİOKSİT (SO2) VE PARTİKÜL MADDE (PM) SEVİYELERİNİN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMİ
YazarlarTuncay ERBAŞLAR, Yücel TAŞDEMİR
Anahtar kelimelerBursa , hava kirliliği , SO2 , PM. ,
Makale ÖzetiBüyük şehirlerde evsel ısınma etkisiyle özellikle kış aylarında hava kalitesi olumsuz etkilenebilmektedir. Bu çalışmada, Bursa’da 7 semtte ölçülmüş olan kükürt dioksit (SO2) ve partikül madde (PM) konsantrasyonlarının 1988-2003 yılları arasındaki yıllık ve mevsimlik dağılımları incelenmiştir. 7 semtin ölçümleri göz önüne alınarak Bursa için ortalama konsantrasyon değerleri belirlenmiştir ve bu değerler PM için 90,259,1 g/m3 ile 23,520,8 g/m3, SO2 için 218,4159,3 g/m3 ile 44,839,9 g/m3 arasında salınım göstermiştir. 1992 yılında doğalgaza geçiş yapılmasıyla hava kalitesinde gözlenen iyileşme tartışılmıştır. Bursa’da ölçülen PM ve SO2 değerleri, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY) ve diğer bölgelerde ölçülen değerler ile karşılaştırılmıştır.
Makale İngilizce Özet
KeywordsBursa, air pollution, SO2, PM.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.