BURSA`DA ÖLÇÜLEN KÜKÜRT DİOKSİT (SO2) VE PARTİKÜL MADDE (PM) SEVİYELERİNİN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMİ


Makale AdıBURSA`DA ÖLÇÜLEN KÜKÜRT DİOKSİT (SO2) VE PARTİKÜL MADDE (PM) SEVİYELERİNİN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMİ
YazarlarTuncay ERBAŞLAR, Yücel TAŞDEMİR
Anahtar kelimelerBursa , hava kirliliği , SO2 , PM. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBüyük şehirlerde evsel ısınma etkisiyle özellikle kış aylarında hava kalitesi olumsuz etkilenebilmektedir. Bu çalışmada, Bursa’da 7 semtte ölçülmüş olan kükürt dioksit (SO2) ve partikül madde (PM) konsantrasyonlarının 1988-2003 yılları arasındaki yıllık ve mevsimlik dağılımları incelenmiştir. 7 semtin ölçümleri göz önüne alınarak Bursa için ortalama konsantrasyon değerleri belirlenmiştir ve bu değerler PM için 90,259,1 g/m3 ile 23,520,8 g/m3, SO2 için 218,4159,3 g/m3 ile 44,839,9 g/m3 arasında salınım göstermiştir. 1992 yılında doğalgaza geçiş yapılmasıyla hava kalitesinde gözlenen iyileşme tartışılmıştır. Bursa’da ölçülen PM ve SO2 değerleri, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY) ve diğer bölgelerde ölçülen değerler ile karşılaştırılmıştır.
English Keywords Bursa , air pollution , SO2 , PM.
Article Summary in English Because of residential heating in winter months air quality may be negatively affected in big cities. In this study, the annual and seasonal distribution of sulfur dioxide (SO2) and particulate matter (PM) concentrations, measured between 1988 and 2003 in seven districts of Bursa, have been studied. Average concentration values were determined based on measurements taken from these 7 districts and these values fluctuated between 90,259,1 g/m3 and 23,520,8 g/m3 for PM, 218,4159,3 g/m3 and 44,839,9 g/m3 for SO2. Improvements in air quality after 1992, when natural gas usage was started, was discussed. Measurements of PM and SO2 taken from Bursa were compared with the limits in Turkish Air Quality Control Regulation (TAQCR) and measurements from different locations.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.