YTÜ`DE ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETİM ÜYESİ ETKİNLİĞİNİN İKİ AŞAMALI MODELLER YARDIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Makale AdıYTÜ`DE ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETİM ÜYESİ ETKİNLİĞİNİN İKİ AŞAMALI MODELLER YARDIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
YazarlarFatma NOYAN, Doğan YILDIZ
Anahtar kelimelerÇok aşamalı modeller , hiyerarşik lineer modeller. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiÇok aşamalı modeller, özellikle hiyerarşik ya da kümelenmiş yapıya sahip verilerin istatistiksel analizinde kullanılırlar. Hiyerarşik yapıya sahip verilerde, standart istatistiksel testler için gerekli olan gözlemlerin birbirinden bağımsızlığı varsayımı bozulduğundan çok aşamalı regresyon modellerine başvurulur. Bu çalışmada, 2002 – 2003 Eğitim Öğretim yılı YTÜ “Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi” baz alınarak öğrenci gözüyle öğretim üyesinin etkinliği değerlendirilmiştir. Bölümler ve bölümler içindeki öğrencilerden meydana gelen kümelenmiş veri seti 2 aşamalı hiyerarşik bir sistem meydana getirmektedir. Bu sistem içinde bölümler arasında öğretim üyesi etkinliğinin anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmüştür.
English Keywords Multilevel modeling , hieararchical linear models , random coefficient models.
Article Summary in English Multilevel modeling which is often used in social sciences for analyzing data has a hierarchical or clustered structure, for instance in educational research where pupils nested within schools. A crucial problem in the statistical analysis of hierarchically structured data is the dependence of the observations at the lower levels. Multilevel models account for this dependence and in recent years these models have been widely accepted. We apply the multilevel analysis approach to the YTÜ 2002-2003 educational data and the aim is to ‘investigate the academicians’ performance in Yıldız Technical University. These data with a two level structure consist of students nested within different departments. The objective of this analysis is to assess ıf there is a significant difference in mean academicians effectiveness across departments.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.