YTÜ`DE ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETİM ÜYESİ ETKİNLİĞİNİN İKİ AŞAMALI MODELLER YARDIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Makale AdıYTÜ`DE ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETİM ÜYESİ ETKİNLİĞİNİN İKİ AŞAMALI MODELLER YARDIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
YazarlarFatma NOYAN, Doğan YILDIZ
Anahtar kelimelerÇok aşamalı modeller , hiyerarşik lineer modeller. ,
Makale ÖzetiÇok aşamalı modeller, özellikle hiyerarşik ya da kümelenmiş yapıya sahip verilerin istatistiksel analizinde kullanılırlar. Hiyerarşik yapıya sahip verilerde, standart istatistiksel testler için gerekli olan gözlemlerin birbirinden bağımsızlığı varsayımı bozulduğundan çok aşamalı regresyon modellerine başvurulur. Bu çalışmada, 2002 – 2003 Eğitim Öğretim yılı YTÜ “Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi” baz alınarak öğrenci gözüyle öğretim üyesinin etkinliği değerlendirilmiştir. Bölümler ve bölümler içindeki öğrencilerden meydana gelen kümelenmiş veri seti 2 aşamalı hiyerarşik bir sistem meydana getirmektedir. Bu sistem içinde bölümler arasında öğretim üyesi etkinliğinin anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmüştür.
Makale İngilizce Özet
KeywordsMultilevel modeling, hieararchical linear models, random coefficient models.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.