GENETİK ALGORİTMA İLE ASANSÖR KONTROL SİSTEMLERİNİN SİMÜLASYONU VE OPTİMİZASYONU


Makale AdıGENETİK ALGORİTMA İLE ASANSÖR KONTROL SİSTEMLERİNİN SİMÜLASYONU VE OPTİMİZASYONU
YazarlarBerna BOLAT
Anahtar kelimelerAsansör , asansör kontrol sistemleri , genetik algoritmalar. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiYoğun trafiğin bulunduğu yüksek katlı binalarda tesis edilen birden fazla kabinli asansör tesislerinin sunduğu hizmetin niteliksel olarak yeterli olmasının yanında, binanın faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemeyecek düzeyde hızlı, verimli ve bekleme olmaksızın çalışmaları beklenmektedir. Asansörlerin niceliksel olarak yüksek performanslı çalışabilmeleri, bilgisayar esaslı grup kontrol sistemlerinin uygulamasıyla mümkün hale gelmiştir. Bu çalışmada, asansör kontrol sisteminin genetik algoritma ile simülasyonu ve optimizasyonu ele alınmış, geliştirilen yazılım tanıtılarak , konuyla ilgili açıklayıcı bir örnek verilmiştir.
English Keywords Lift , lift control systems , genetic algorithms.
Article Summary in English In tall buildings where there is heaving traffic, the service offered by multi-car lift systems is qualitatively sufficent. Besides, the lifts are expected to work fast, efficiently and without waiting and not affecting the activities of the building negatively. It has become possible to apply computer-based group control systems for the liftts to function with high performance quantitatively. In this paper, the simulation and optimization of the lift control systems with genetic algorithms have been taken into consideration and an explanatory example has been given by introducing the developed software.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.