ÇELİK FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÜMİNYUM METAL-MATRİS KOMPOZİT KEMER KİRİŞLERİN ELASTİK-PLASTİK ISIL GERİLME ANALİZİ


Makale AdıÇELİK FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ALÜMİNYUM METAL-MATRİS KOMPOZİT KEMER KİRİŞLERİN ELASTİK-PLASTİK ISIL GERİLME ANALİZİ
YazarlarMehmet ÇEVİK
Anahtar kelimelerelastik-plastik gerilme analizi , metal-matris kompozit , artık gerilme.
Makale ÖzetiDüzgün yayılı sıcaklığa maruz kalan çelik fiberle güçlendirilmiş alüminyum metal-matris kompozit kemer kirişin elastik-plastik ısıl gerilme analizi yapılmıştır. Kemer kiriş iki ucundan ankastre bağlanmıştır. Kompozit malzemenin işlerken doğrusal sertleşen olduğu kabul edilmiştir. İlk akma sıcaklığı, ısıl artık gerilmeler ve bu gerilmelerin ısıl yükleme altındaki dağılımı sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Fiber doğrultusunun akma değerini ve artık gerilmelerin şiddetini önemli ölçüde etkilediği görülmüştür.
English Keywords Elastic-plastic stress analysis , metal-matrix composite , residual stress.
Article Summary in English A thermal elastic-plastic stress analysis is carried out on steel fiber reinforced aluminum metal-matrix composite arch under uniform temperature distribution. Easy game of gold miner mania games article. The arch is fixed at both ends. The composite material is assumed to be strain hardening linearly. First yielding temperature, thermal residual stresses and the distribution of these stresses under thermal loading are investigated by using finite element method (FEM). It is found that the orientation angle affects the yield point and the intensity of residual stresses significantly.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.