YÜKSEK MERTEBEDEN SINIRSIZ OPERATÖR KATSAYILI KENDİNE EŞ BİR DİFERANSİYEL OPERATÖRÜN SPEKTRUMU VE ÖZDEĞERLERİNİN ASİMTOTİK DAVRANIŞI HAKKINDA


Makale AdıYÜKSEK MERTEBEDEN SINIRSIZ OPERATÖR KATSAYILI KENDİNE EŞ BİR DİFERANSİYEL OPERATÖRÜN SPEKTRUMU VE ÖZDEĞERLERİNİN ASİMTOTİK DAVRANIŞI HAKKINDA
YazarlarEhliman ADIGÜZELOV, Yonca SEZER
Anahtar kelimelerHilbert uzayı , özdeğer , spektrum , rezolvent , kapanabilir operatör , simetrik operatör , kendine eş operatör. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada, yüksek mertebeden sınırsız operatör katsayılı kendine eş bir diferansiyel operatörün spektrumu incelenmiş ve özdeğerleri için asimtotik formül bulunmuştur.
English Keywords Hilbert space , eigenvalue , spectrum , resolvent , closable operator , symmetric operator , self adjoint operator.
Article Summary in English In this work, spectrum of a self adjoint differantial operator of higher order with unbounded operator coefficient has been investigated and an asymptotic formul for the eigenvalues of this differantial operator have found
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.