KONİK CİSİM İLAVELİ DAİRESEL JET AKIŞLARININ İNCELENMESİ


Makale AdıKONİK CİSİM İLAVELİ DAİRESEL JET AKIŞLARININ İNCELENMESİ
YazarlarA. Talat İNAN, Mustafa ATMACA
Anahtar kelimelerKonik jet , türbülans , sıcak tel , rüzgar tüneli. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada, önce çevre akışlı dairesel jet akış ölçümleri yapılmış daha sonra da dairesel jet akışı için kullanılan borunun çıkışına 6o ve 12o’lik koniler giydirilerek jet akış deneyleri yapılmıştır. Jet akışı ile serbest hava akımı birbirine paraleldir. Yapılan ölçümler sonucu elde edilen verilerle, akış profilinin hız ve türbülans dağılımları gösterilmiştir. Ayrıca hızlar, boyutsuzlaştırılarak boyutsuz hız dağılımları grafiklerle gösterilmiştir. Yine bunlara ilave olarak, jet ekseni boyunca oluşan hız değişimlerinin ve jet yayılma oranları da grafik halinde gösterilmiştir. Deneysel çalışmalar, ses altı düşük hızlı, açık çevrimli ve emişli tip olan hava tünelinde yapılmıştır. Hava tünelinin test bölgesi, 320x320 mm giriş, 336x336 mm çıkış kesitine ve 750 mm uzunluğa sahip olup deneylerin yapılabileceği büyüklüktedir. Hız ve türbülans ölçümleri, akışkanlar mekaniği araştırmalarında, gaz ve sıvıların akış alanlarının, mikro yapılarının detaylandırılması ile hız profilleri ve türbülans karakteristiklerinin incelenmesinde kullanılan kızgın tel anemometresi ile yapılmıştır.
English Keywords Conical jet , turbulence , hot wire , wind tunnel.
Article Summary in English In this study, circular and conical jet flow measurements have been performed. To make conical jet flows, it is settled cone to the end of a pipe. Angles of cone are 6 and 12 degree. Jet flow and free air flow are parallel one another. With data obtained from measurements, velocity and turbulence distribution of flow profiles have been showed. In addition, throughout jet axis, velocity variation and diffusion ratio have been presented as graphics. Experimental studies have been implemented in low-range, suction type, subsonic wind tunnel. The length of the section is 750 mm and its inlet cross-sectional area is 320x320 mm2, outlet cross-sectional are is 336x336 mm2. Velocity and turbulence measurements have been carried out via hot wire anemometer which used for detail of gas and liquid flow areas and for investigation of velocity profiles and turbulence characteristics.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.