POLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Makale AdıPOLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
YazarlarEmel AKYOL, Mualla ÖNER
Anahtar kelimelerKalsiyum oksalat monohidrat (COM) , kristalizasyon , biyomineralizasyon , polielektrolitler , sabit kompozisyon metodu. ,
Makale ÖzetiBu çalışmada, gerek endüstriyel gerekse biyomineralizasyon açısından kristalizasyon mekanizmasının araştırılmasında büyük önem taşıyan kalsiyum oksalat monohidrat (COM) kristallerinin büyüme mekanizmasına polielektrolitlerin etkisi incelenmiştir. Kristal büyüme deneyleri, sabit kompozisyon metodu kullanılarak 37 oC’de sulu çözelti içinde gerçekleştirildi. Polimerik katkı maddesi olarak poliakrilik asit (PAA) ve poli(etilen glikol-blok-akrilik asit) kopolimeri kullanıldı. Deney sonuçları kristalizasyon hızının yavaşlamasının polimerin yapısına ve konsantrasyonuna bağlı olduğunu göstermiştir. Polielektrolitler, konsantrasyon ve yapılarına bağlı olarak kristalizasyon hızını yavaşlatmıştır. Polielektrolitlerin etkisi kristal yüzeyindeki aktif büyüme bölgelerine engelleyicilerin adsorpsiyonu olarak açıklanmıştır.
Makale İngilizce Özet
KeywordsCalcium oxalate monohydrate (COM), crystallization, biomineralization, polyelectrolytes, constant composition method.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.