BİYODİZEL ÜRETİMİNE UYGUN TÜRKİYE`DE YETİŞEN VE YETİŞEBİLECEK BİTKİLERİN VE BİYODİZEL TEKNOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ


Makale AdıBİYODİZEL ÜRETİMİNE UYGUN TÜRKİYE`DE YETİŞEN VE YETİŞEBİLECEK BİTKİLERİN VE BİYODİZEL TEKNOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ
YazarlarMehmet KOÇ, Eralp ÖZİL, Z. Düriye BİLGE
Anahtar kelimelerAlternatif yakıt , biyodizel , biyodizel üretim teknolojileri , yağ bitkileri. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiSon yıllarda kullanılan konvansiyonel enerji kaynaklan rezervleri azalmakta ve petrol rezervlerinin yakin bir gelecekte tükeneceği belirtilmektedir. Hızla artan nüfus ve endüstrileşme, dünya enerji tüketiminde artışa yol açmakta, bunun sonucu olarak da enerji açısından yeni ve acil önlemlerin alınması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bilinen kaynakların rasyonel ve verimli kullanılmalarının yanı sıra yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi bu önlemlerin başında gelir. Bu yenilenebilir kaynaklar arasında biyokütle (biyomass) en büyük potansiyellerden biridir. Biyokütle kökenli en önemli alternatif, yakıt olarak üretilen biyodizeldir. Geliştirilen modelde, yakıt olarak kullanılmak istenen bir bitkinin, zirai özellikleri, kullanım alanları, fiziksel, kimyasal özelliklerine bağlı olarak en uygun üretim teknolojileri saptanmış ve standartlar oluşturulmuştur.
English Keywords Alternative fuels , biodiesel , biodiesel production technology , oil plants.
Article Summary in English It is indicated that reserves of conventional energy sources used in recent years has been decreasing and oil reserves will be exhausted in the near future. Rapidly increasing population and industrialization has led to an increase in world energy consumption and as a result of this, the necessity of taking new and urgent measures in terms of energy has become essential. In addition to efficient and rational use of existing resources, harnessing new and renewable energy resources is gaining rapid significance. Among these sources, biomass has one of the greatest potentials. The most important alternative for biomass-based fuel is production of biodiesel. A model was developed for biodiesel production which takes into account the agricultural specifications of home grown plants, their possible uses and its physical and chemical properties. Finally most viable production specifications based biodiesel production technologies were identified.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.