YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK HARİTA ÜRETİMİ


Makale AdıYÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK HARİTA ÜRETİMİ
YazarlarNihat ERSOY, Erol YAVUZ, Fahri KARTAL
Anahtar kelimelerSayısal Arazi Modeli (SAM) , Sayısal Yükseklik Modeli (DEMs) , Ortorektifikasyon , IKONAS , TK-350 , GCPS , GPS. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiYüksek çözünürlüklü IKONAS ve TK-350 gibi uydu görüntüleri kullanarak düşey konum için ± 5 m Karesel Ortalama Hatalı (RMSH) ve yatay konum için ± 3 m Karesel Ortalama Hatalı (RMSx,y) Dijital Yükseklik Modellerinin (DEMS) üretimi ile duyarlı haritaların elde edilmesi tasarlandı. Bu amaçla Ortho/Z-Space yazılımı ile IKONAS uydu görüntülerinin Ortorektifikasyonunun duyarlığı test edilmektedir. Böylece AM/FM ve GIS/LIS uygulamaları için grafik veri tabanlarının kurulmasında ve vektörleştirilmesinde, işlenmiş görüntülerle elde edilen bu haritaların kullanılabileceği amaçlandı.
English Keywords Digital Terrain Model (DTM) , Digital Elevation Model(DEM) , Orthorectification , IKONOS , TK 350 , GCPS , GPS.
Article Summary in English In this study it is aimed to have precise maps by generating DEMs using high resolution IKONOS images with ±5 m (RMSH) and ±3 m (RMSx,y) root mean square error in height and position respectively. For this purpose the precison of Orthorectified IKONOS images generated by Ortho/Z-Space has been evaluated. Thus, generation ofvector data base for the AM/FM and GIS/LIS applications the use of processed image data has been analysed.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.