YATLARDA KULLANILAN KOMPOZIT PARAMPETLER İÇIN BOYUT SINIRLAMALARININ YÜKSEK MERTEBELİ KAYMA DEFORMASYON TEORİSİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ


Makale AdıYATLARDA KULLANILAN KOMPOZIT PARAMPETLER İÇIN BOYUT SINIRLAMALARININ YÜKSEK MERTEBELİ KAYMA DEFORMASYON TEORİSİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
YazarlarVeysel ALANKAYA, Fuat ALARÇİN
Anahtar kelimelerLamine kompozitler , sınır süreksizliği , Fourier analizi , kompozit parampet.
Makale ÖzetiBu çalışmada kompozit bir parampet plakasında geometrik boyutların deformasyona etkileri sunulmuştur. Deformasyon için kullanılan analitik çözüm metodu; süreksiz sınır şartları için tanımlanmış Fourier serilerinin kullanılmasıyla, kenarlarda tanımlanmış karışık basit mesnetlere sahip yüksek mertebeli lineer kısmi diferansiyel denklemlerin çözülmesi ile oluşturulmuştur. Parampet yüzeyi boyut ve kalınlık etkileri açısından incelenmiştir. Sayısal çözümler rüzgar basıncı kaynaklı yük altında yapılmıştır.
English Keywords Laminated composites , boundary-discontinuity , Fourier analysis , composite bulwark.
Article Summary in English This study presents the limitations of geometry to deformation in a composite bulwark plate. Analytical solution methodology for deformation is based on the boundary-discontinuous generalized double Fourier series approach is used to solve highly coupled linear partial differential equations with the mixed type simply supported boundary conditions prescribed on the edges. Bulwark surface is inspected by means of dimensions and thickness. Numerical solutions are presented under loading sourced by wind pressure.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.