PLASTİK ENJEKSİYON KALIP MALZEMELERİNİN POLİPROPİLEN ÜRÜNÜN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ


Makale AdıPLASTİK ENJEKSİYON KALIP MALZEMELERİNİN POLİPROPİLEN ÜRÜNÜN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
YazarlarBabür ÖZÇELİK, Alper ÖZBAY
Anahtar kelimelerPlastik enjeksiyon kalıp malzemeleri , mekanik özellikler , Taguchi metodu.
Makale ÖzetiPlastik ürünlerin mekanik özellikleri, polimer malzemelerin özelliklerinin yanı sıra kalıp malzemeleri tarafından da etkilenebilir. Bu çalışmada; farklı kalıp malzemeleri kullanılarak, eriyik sıcaklığı, tutma basıncı, soğutma zamanı ve enjeksiyon basıncı gibi enjeksiyon parametrelerinin polipropilen (PP) malzemenin mekanik özelliklerine etkisi araştırıldı. İki farklı ısı iletkenliğine sahip 2000 serisi alüminyum ve Ç 1020 kalıp malzemeleri deneysel çalışmada kullanmak için seçildi. Deneysel plan için Taguchi\`nin L9(34) ortogonal tasarımı uygulandı. PP numunelerin elastiklik modülü, akma dayanımı, eğilme dayanımı ve izod darbe dayanımı test metotları kullanılarak ölçüldü. Taguchi metodu kullanarak PP malzemenin mekanik özellikleri için S/N oranı hesaplandı ve mekanik özellikler üstüne parametrelerin etkisi varyans analizi (ANOVA) kullanılarak belirlendi. S/N oranları ve ANOVA sonuçlarına göre, plastik ürünlerin mekanik özellikleri üstüne farklı kalıp malzemelerinin ve enjeksiyon parametrelerinin etkileri olduğu görülmüştür.
English Keywords Plastic injection molding , mold materials , mechanical properties , Taguchi method.
Article Summary in English The mechanical properties of the plastic products can be also affected through mold materials in addition to polymer materials properties. In this study, the effect of injection parameters such as melt temperature, packing pressure, cooling time and injection pressure with mold materials on the mechanical properties of Polypropylene (PP) moldings was searched. Mold materials having two different thermal conductivities, aluminum 2000 series and AISI 1020 were selected to use in experimental studies. Taguchi\`s L9(34) orthogonal array design was employed for the experimental plan. Mechanical properties of PP specimens such as elasticity module, tensile strength at yield, flexural strength and izod impact strength (notched) were measured by using some test methods. Signal to noise ratio for mechanical properties of PP using the Taguchi method was calculated and effect of the parameters on mechanical properties was determined using the analysis of variance (ANOVA). It was observed that there were effects of different mold materials and injection parameters on the mechanical properties of plastic products according to S/N and ANOVA results.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.