KENTSEL HİZMET ALANLARININ YERSEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İZLENEBİLECEK ANALİZ YÖNTEMİ


Makale AdıKENTSEL HİZMET ALANLARININ YERSEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İZLENEBİLECEK ANALİZ YÖNTEMİ
YazarlarCenk HAMAMCIOĞLU, Zekiye YENEN
Anahtar kelimelerKentsel hizmet alanı , anket tekniği , frekans (sıklık) dağılım analizi. ,
Makale ÖzetiKentsel hizmet alanlarının yerseçiminin değerlendirilmesinde kurumsal verilerin ve kurumiçi çalışanlarının görüşleri önem taşımaktadır. Bu makale ‘Ulaşım Ağının Kentsel Hizmet Alanlarının Yerseçimine Etkilerinin İstanbul Tarihi Yarımada Örneğinde Değerlendirilmesi’ isimli doktora çalışmasında anket tekniği ile elde edilen verilerin toplanmasında izlenen yöntemin açıklanması ve elde edilen bulguların değerlendirilmesini içermektedir. Kurumsal bilgi ve görüşlerin toplanması sırasında anket tekniği uygulaması benimsenmiştir. Araştırmada anket uygulaması kentsel hizmet alanlarına örnek oluşturmak üzere belirlenen toplam altı yönetim alanında 2008 yılı içinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bilgiler ve veriler SPSS / PC 15.0 (Statistical Package for Social Sciences) programına aktarılmıştır. Anketlerdeki soruların seçeneklerinde sunulan değişkenler sıklık dağılımı analizine göre değerlendirilmiştir.
Makale İngilizce Özet
KeywordsUrban facility, survey technique, frequency distribution.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.