19. YÜZYIL BAŞLARINDA İSTANBUL´DA DEĞİŞEN KENT YÖNETİM MEKANİZMALARI


Makale Adı19. YÜZYIL BAŞLARINDA İSTANBUL´DA DEĞİŞEN KENT YÖNETİM MEKANİZMALARI
YazarlarYekta ÖZGÜVEN
Anahtar kelimelerİstanbul , kent yönetimi , yeniçeri ordusu , beledi hizmetler. ,
Makale ÖzetiII. Mahmud döneminde, 1826 yılına kadar, başkent İstanbul’un kentsel hizmetleri, sadrazamın yönetiminde farklı kişiler ve kurumlar tarafından yerine getirilmektedir. Kentin güvenlik, temizlik, zabıta vb. gibi beledi hizmetlerinin yanı sıra, kent halkının idaresi ve kentin mimari faaliyetlerinden de sorumlu olan bu kişilerin çoğunluğu yeniçeri ordusu üyeleridir. Dolayısıyla, bu ordunun ortadan kaldırılmasıyla beraber, söz konusu görevlerin hangi kişiler veya kurumlar tarafından yerine getirileceği problemi ortaya çıkmıştır. Bu soruna çözüm bulmak amacıyla, özellikle 1830’lu yıllarda yeni yönetim birimleri kurulmuş ve buna bağlı olarak da sorumluluk alanları yeniden tanımlanmıştır.
Makale İngilizce Özet
Keywordsİstanbul, municipal administration, janissaries, public administration.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.