İSTANBUL İLİNDE HAFRİYAT VE YIKINTI ATIKLARININ YÖNETİMİ


Makale AdıİSTANBUL İLİNDE HAFRİYAT VE YIKINTI ATIKLARININ YÖNETİMİ
YazarlarMehmet Emin BİRPINAR, Buket AKDAĞ SARI
Anahtar kelimelerİstanbul Çevre Ve Orman Müdürlüğü , Hafriyat Toprağı , İnşaat Atığı , ‘Hafriyat Toprağı , İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ , Hafriyat Toprağı Ve İnşaat Molozlarının Kontrolü Yönerge
Makale ÖzetiSon yıllarda inşaat sektörünün hızla gelişmesi, konut ve diğer alt ve üst yapı gereksinimlerinin artması neticesinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi için gerekli düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlk yasal düzenleme, İstanbul Valiliği ve İSKİ Genel Müdürlüğünün işbirliğinde “Hafriyat Toprağı ve İnşaat Molozlarının Kontrolü Yönergesi’nin yayımlanması ile yapılmış, daha sonra Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile, bu tür atıkların yönetimine ilişkin (kaynakta azaltma, taşıma, geri kazanım, yeniden kullanım, bertaraf vb) hükümler getirilmiştir. İlimizde, bu atıkların yönetimi ile ilgili tüm tarafların Yönetmelik hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri İstanbul Çevre ve Orman Müdürlüğünün yanı sıra diğer kurumlar tarafından da yapılmakta, diğer kurumlar tarafından tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin tutanaklar işlem yapılmak üzere İl Müdürlüğüne iletilmektedir. Bu çalışmada, gerek İl Müdürlüğü tarafından ve gerek Yönetmelik ile yetkili kılınmış diğer kurumlarca yapılan çalışmalardan, karşılaşılan güçlüklerden bahsedilmiştir.
English Keywords İstanbul Provincial Directorate Of Environment And Forestry , Excavation Soil , Construction Wastes , ‘Excavation Soil , Construction And Wreckage Wastes Management Regulation’ , Excavation Soil and Construction Wastes Control Directi
Article Summary in English As a result of the rapid development of construction sector, housing and the other sub and super structure needs in recent years, necessary regulations have to be done for management of excavation soil, construction and wrecage wastes. First legal regulation was carried out by İstanbul Governership and İstanbul Province Water and Seweage Administration by publishing ‘Excavation Soil and Construction Wastes Control Directive’. After that, ‘Excavation Soil, Construction And Wreckage Wastes Management Regulation’ is published due to Environmental Law numbered 2872 by Ministry of Environment and Forestry. With this Regulation, rules and obligations are determined for the management (minimizing at source, transporting, reuse, recycling, treatment etc.) of such wastes. In Istanbul, the controls are done not only by Provintial Directorate of Environment and Forestry but also by the other government offices. The violation reports arranged by these offices are send to the Directorate for review. In this study, the applications of the Directorate and also the other authorized government offices and the problems faced during these applications are mentioned.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.