ODAYERİ DÜZENLİ DEPO SAHASI SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU


Makale AdıODAYERİ DÜZENLİ DEPO SAHASI SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU
YazarlarEbru AKKAYA, Ahmet DEMİR, Gamze VARANK
Anahtar kelimelerSızıntı suyu , sızıntı sularının arıtımı , karakterizasyon.
Makale ÖzetiOdayeri düzenli depolama tesisleri 1995 yılında İSTAÇ A.Ş tarafından işletmeye alınmıştır. İstanbul’daki 13 yılı aşkın süredir işletilen depo sahalarına 2008 yılı verilerine göre günde 12000 ton olmak üzere toplamda 45 milyon ton atık depolanmıştır. Yıllık depolanan katı atık miktarından hareketle sızıntı suyu miktarı Odayeri’nde 2100 m³/gün, Kömürcüoda’da 1000 m³/gün’dür olduğu belirlenmiştir. Odayeri düzenli depolama alanından oluşan sızıntı suları literatürde birçok çalışmaya konu olmuştur. Genel olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde, 1995’de KOİ değeri Odayeri için 70000 mg/L’lerde, Kömürcüoda için 50000 mg/L’lerde iken günümüzde 10000 mg/L’lere kadar düşmüştür, buda aynı bölgeye yeni depo sahaları kurulsa bile çoğunluğunun eski sahalardan oluştuğunun ve zamanla yaşlandığının bir göstergesidir. Odayeri için BOİ değeri 30000 mg/L’den 5000 mg/L’lere düşmüş, TKN değeri 500-1000 mg/L’lerden 2500- 3000 mg/L’lere, pH ise 6’lardan 8’lere yükselmiş, Kömürcüoda için BOİ değeri 40000 mg/L’den 5500 mg/L’lere düşmüş, TKN değeri 1800 mg/L’lerden 2500 mg/L’lere, pH ise 6,5’lardan 8’lere yükselmiştir. Bu çalışmada, Kemerburgaz-Odayeri depo sahası sızıntı suyu karakterizasyonu ve arıtımı ile ilgili yapılan çalışmalar derlenmiş, yaklaşık 1000 günlük bir periyottan oluşan bir süre için sızıntı suyu karakterizasyonu yapılmış, sonuçlar istatistiki açıdan değerlendirilmiştir.
English Keywords Leachate , Leachate treatment , characterization.
Article Summary in English Odayeri sanitary landfill has been operated since 1995 by ISTAÇ A. Ş. From 1995 to 2008, 45 million tonnes of waste has been disposed in the site. According to 2008 year data, the solid waste amount disposed in the site and leachate formed in a day are 12000 m3 and 2100 m3 respectively. Amount of formed leachate for Kömürcüoda sanitary lanfill is 1000m3. Characteristics of Odayeri landfill leachate has been studied by many researchers. It is determined from many studies that COD of Odayeri and Kömürcüoda leachate are 70000 and 50000 mg/L respectively. Today this value is 10000 mg/L for both landfill. This point out that, landfills is old aged. In 1995 BOD of Odayeri and Kömürcüoda are 30000 and 40000 mg/l, TKN values are 1000 and 1800 mg/L, pH values are 6 and 6,5 respectively. Today BOD, TKN and pH of both landfills are approximately 5000 mg(L, 2500 mg/L and 8 respectively. In this work, studies about Kemerburgaz-Odayeri landfill leachate characterization and treatment collected 1000 day period. Characterization of leachate is determined and the results are statistically evaluated.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.