SIZINTI SULARINDA BİYOLOJİK OLARAK AYRIŞAMAYAN (İNERT) KOİ


Makale AdıSIZINTI SULARINDA BİYOLOJİK OLARAK AYRIŞAMAYAN (İNERT) KOİ
YazarlarEbru AKKAYA, Ahmet DEMİR, Gamze VARANK
Anahtar kelimelerSızıntı suyu , inert KOİ , moleküler ağırlık. ,
Makale ÖzetiGenel olarak sızıntı suları biyolojik ayrışmaya dirençli organik maddeleri içerdikleri için biyolojik ayrışabilirliği önceden değerlendirmek ve bu çeşit organik maddenin yüzdesini bulmak uygun arıtma sisteminin seçiminde önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, biyolojik arıtma sistemlerinde substratın biyolojik ayrışması sonucunda, zor ayrışan (inert) ürünlerin oluştuğu saptanmış ve biyolojik arıtma tesislerinde, atıksudaki organik maddenin biyolojik ayrışmasının farklı mekanizma ve hızlarda meydana geldiği deneysel olarak tespit edilmiştir. Katı atık sızıntı suları, yapıları zamanla değişen farklı moleküler ağırlığına sahip yüksek konsantrasyonlarda kolay ayrışabilen ve ayrışamayan organik maddelerle inorganik iyonları ihtiva ederler. Bu organik atıkların ayrışması esnasında mikrobiyal aktivite sonucu ayrışma ürünleri, çözünmüş mikrobiyal ürünler ve partiküler inert organik maddeler oluşmaktadır. Sızıntı suyu arıtımında biyolojik arıtma sistemleri, ham sızıntı suyunda mevcut olan ve mikrobiyal faaliyetler sonucu oluşan yüksek inert KOİ nedeniyle yetersizdirler. Arıtılmış sızıntı suyundaki inert maddelerin mevcudiyeti, deşarj standartlarını karşılayabilmede engel oluşturur, bu nedenle ilave arıtma yöntemlerinin uygulanması gereklidir. Bu çalışmada sızıntı suyundaki inert bileşenlerin kaynakları, depo sahası yaşı ile ilişkisi, organik bileşenlerin moleküler ağırlık kavramıyla gruplandırılması, ham sızıntı suyunda ve çeşitli arıtma kademelerinden geçmiş sızıntı suyundaki inert KOİ çalışmaları değerlendirilmiş, uygun arıtma sisteminin seçimindeki önemi vurgulanmıştır.
Makale İngilizce Özet
KeywordsLeachate, inert COD, molecular weight.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.