KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİNDE PCR-DGGE-DİZİ ANALİZİ TEMELLİ MOLEKÜLER TEKNİKLERLE MİKROBİYAL TÜR TAYİNİ


Makale AdıKENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİNDE PCR-DGGE-DİZİ ANALİZİ TEMELLİ MOLEKÜLER TEKNİKLERLE MİKROBİYAL TÜR TAYİNİ
YazarlarBetamin ÖZKAYA, Ahmet DEMİR
Anahtar kelimelerDepolama , kompostlaştırma , PCR , DGGE , sekanslama. ,
Makale ÖzetiBu çalışmada, katı atık yönetiminde Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Denature Gradyan Jel Elektroforezi (DGGE) ve Dizi Analizi temelli moleküler tekniklerle ilgili yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Bu kapsamda, kompostlaştırmada etkin mikrobiyal türün belirlenmesi ve katı atık düzenli depolama sahalarında gerçekleştirilen mevcut çalışmalar incelenmiştir.
Makale İngilizce Özet
KeywordsLandfill, composting, PCR, DGGE, sequencing.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.