ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ KAPALI KURUTMA YATAKLARINDA KURUTULMASINDA SINIRLI KİREÇLEMENİN ETKİSİ


Makale AdıATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ KAPALI KURUTMA YATAKLARINDA KURUTULMASINDA SINIRLI KİREÇLEMENİN ETKİSİ
YazarlarN. Kamil SALİHOĞLU
Anahtar kelimelerAtık çamur , güneşle kurutma , sınırlı kireçleme.
Makale ÖzetiBu çalışmanın amacı, kentsel atıksu arıtma tesisinden çıkan mekanik olarak susuzlaştırılmış çamurların kapalı kurutma yatağında kurutulması sırasında sınırlı miktarda sönmemiş kireç (CaO) kullanımının etkilerinin incelenmesidir. Çalışmanın temeli ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinden yararlanmak ve çevre yatırımlarında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaktır. Çalışma için, 2m. x 5m. boyutlarında beton tabanlı ve şeffaf polikarbonat örtü ile kaplı tünel tipi bir sera tasarlanmıştır. Çamur, beton zemine 25 cm. yüksekliğinde serilmiş ve günde iki kez karıştırılmıştır. Patojen giderimini hızlandırmak için sınırlı miktarda kireç (0,15kg CaO/ kg çamur Katı Madde(KM)) kullanılmıştır. Sınırlı kireçleme ve güneşle kurutma yöntemi uygulanan %20 Katı Madde (KM) içeren çamurların depolama için yasal sınırlama olan %35 KM’ye ve Amerikan Çevre Koruma Ajansı (USEPA) A sınıfı çamur değerlerine yaz döneminde 10 gün kış döneminde 20 gün içerisinde ulaştığı görülmüştür.
English Keywords Waste sludge , solar drying , limited liming.
Article Summary in English The purpose of this study was to investigate the effects of limited liming (CaO) in mechanically dewatered sludges from municipal wastewater treatment plant during solar drying in a pilot covered drying bed. The basis for the study was to benefit from the solar energy potential of our country and increase the use of renewable energy sources in environmental investments. A tunnel type greenhouse with 2m x 5m paved bed floor width and transparent polycarbonate cover was designed for the study. Sludge was spread over the concrete floor with a 25 cm. height and mixed twice a day. Limited quicklime (0.15 kg quicklime/kg Dry Solids(DS)) was used to speed up the pathogen microorganism removal. When the limited liming & solar drying method was applied to the sludge of 20% DS content, the legal landfilling requirement of 35% DS content and the USEPA Class A pathogen reduction requirement were achieved in 10 days in summer, and in 20 days in winter.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.