KARIŞIK KENTSEL ATIK KOMPOSTLAŞTIRMA TESİSİ ÜNİTELERİNDE ATIK PROFİLİNİN İNCELENMESİ


Makale AdıKARIŞIK KENTSEL ATIK KOMPOSTLAŞTIRMA TESİSİ ÜNİTELERİNDE ATIK PROFİLİNİN İNCELENMESİ
YazarlarKadir SEZER, Osman A. ARIKAN, Şenol YILDIZ
Anahtar kelimelerİnert madde , karışık kentsel katı atık , profil , kompost.
Makale ÖzetiTürkiye’nin aday olduğu Avrupa Birliği’nin Düzenli Depolama Direktifi organik atıkların düzenli depolama alanları yerine farklı alternatif teknolojilerle bertarafını öngörmektedir. Bu nedenle Avrupa’da olduğu gibi önümüzdeki yıllarda Türkiye’de kompostlaştırmanın gittikçe önem kazanacağı düşünülmekte olup, bu tesislerin planlanması, dizaynı ve işletilmesi için önemli bilgi birikimine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompostlaştırma Tesisi’nde 12 aylık detaylı bir atık profili çıkarılarak, tesise gelen atık özellikleri ile bu atıkların tesisin farklı ünitelerindeki akışı belirlenmiş ve bunun kompost ürününe etkisi ortaya konmuştur. Ayrıca, kompost ürününün pazarlama açısından sorun teşkil eden inert (cam, plastik, metal vb.) madde içeriği tespit edilmiş ve bunların azaltılmasına yönelik stratejiler geliştirilmiştir.
English Keywords Inert material , mixed municipal solid waste , profile , compost.
Article Summary in English European Union\`s Sanitary Landfill Directive foresees that, eliminating of organic waste by environmental friendly methods instead of sanitary landfilling. Therefore, as in Europe, composting of organic waste will be an important alternative for Turkey in following years. To plan, design and operate these composting facilities significant amount of knowledge shall needed. In this study, a 12-month waste profile for the Istanbul Metropolitan Municipality Composting and Recycling Facility, one of the four composting facilities in Turkey, was investigated in detail. Therefore, the flow of the seasonal changes in the units of the facility and its effects on the compost product were determined. Also, the inert content (glass, plastic, metal, etc.) which is important for marketing of the compost was determined and certain strategies were developed for the reduction of the inert materials.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.