BURSA İLİ TIBBÎ ATIK YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ


Makale AdıBURSA İLİ TIBBÎ ATIK YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
YazarlarKamil B. VARINCA, Cengiz ESMEN, M. Talha GÖNÜLLÜ
Anahtar kelimelerTıbbî atık , sterilizasyon , Bursa.
Makale ÖzetiTıbbî atıklar, diğer atıklardan ayrı toplanması ve uygun şekilde bertaraf edilmesi gereken özel atıklardır. Bu bağlamda ülkemizde tıbbî atıklar, 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile yönetilmektedir. Önceleri en iyi ihtimalle kireçlemek suretiyle gömülmekte olan tıbbî atıklar, günümüzde, yönetmelik uyarınca yönetilmek ve bertaraf edilmek zorundadır. Yönetmelikten sonra Bursa İlinde de yönetim planı hazırlanmış ve barkot sistemli çevrimiçi (on-line) izlenebilir plastik kovalarda toplama, tıbbî atık taşıma lisanslı araçlarda taşıma ve sonradan parçalamalı sterilizasyon ile bertarafa dayalı bir yönetim sistemi kurulmuştur. Kurulan bu sistem sayesinde gerek tıbbî atıkların miktarı ve gerekse de kovaların içerisindeki tıbbî atıklar sağlıklı bir şekilde denetlenebilmekte, izlenebilmekte ve kayıt altına alınabilmektedir. Yönetim sisteminin öncesi ve sonrasında toplanan tıbbî atık miktarı ile sterilizasyondan sonra düzenli depo sahasına giden atık miktar ve hacimlerinin zamansal değişimi ve nüfus bazlı maliyet kıyaslaması yönetim sisteminin etkinliğini gösterecektir. Çalışmada Bursa ilinde toplanan ve depolanan atık miktarlarının nüfusa ve tıbbî atık kaynağı sayısına bağlı olarak zamansal değişimleri incelenerek, kişi başına oluşan tıbbî atık miktarları hesaplanmış ve kurulan yönetim sisteminin değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuçta 2008 yılı için Bursa ilinde 1,30 kg/kişi-yıl ve 1,15 kg/yatak-gün tıbbî atık oluştuğu tespit edilmiştir.
English Keywords Medical waste , sterilization , Bursa (Turkey).
Article Summary in English Medical wastes are to be collected in different ways than other wastes, and eliminated with specifically designed procedures. Based on this acknowledgement the medical wastes in our country have been managed according to the “Regulation of Medical Wastes” enacted and published in the Official Bulletin # 25883 on July 22, 2005. Previously buried via calcification at best, today medical wastes are to be properly managed and eliminated as required by this Regulation. After the Regulation’s enactment, the City of Bursa also acted and initiated a management plan; consequently, a management system based on sterilization and elimination via the gathering of the wastes in plastic boxes with barcodes that allow online tracking has been established. Thanks to this system, it has become possible to accurately monitor medical waste. In addition, the system can weigh/calculate the quantity of these medical wastes, record and control them. The efficiency of the system will be measured based on the quantity of wastes picked up before and after the launch of this procedure, and the change over time in the volume and quantity of wastes regularly sent to landfill after sterilization. In this study, we analyze the time-change (the change over time) of gathered and stocked amounts of wastes in the City of Bursa depending on population and the number of hospitals. The study has calculated amounts of medical wastes per person which is 1,30 kg/person per year and amount of medical waste per bed which is 1,15 kg/bed per day, thus evaluated the above described management system for 2008.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.